Debatt. .

2014-10-18 07:37
I Fattas partikoll, Fattakollen, svarade alla partier ja på frågan om de ville se en förändring i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
I Fattas partikoll, Fattakollen, svarade alla partier ja på frågan om de ville se en förändring i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen.

Låt inte frågan om samtycke samla damm

Det vi vill se från den nya regeringen är handlingskraft, snarast. Inte bara retoriska löften utan agerande, skriver två företrädare för Fatta.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Efter ett val som resulterade i regeringsskifte har chanserna till en samtyckeslagstiftning förstärkts. Tidigare regering beslutade att tillsätta en utredning som hotade att fördröja ett beslut i frågan med cirka fyra år. Nu när den nya regeringen har tagit form ser vi dock bättre utsikter – Miljöpartiet har sedan tidigare ett klart lagförslag i frågan och Stefan Löfven framhöll i regeringsförklaringen att samtycke vid sex ska vara en självklarhet. Vi vill nu uppmuntra den nya regeringen att inte låta detta bli ett uttalande som ligger och samlar damm utan låt det bli en verklighet, och låt det gå fort. 

Alla partier har tagit ställning i frågan om samtycke och resultaten visar att det finns starkt stöd i frågan – det är inte endast en högljudd minoritet som vill se en förändring. I Fattas partikoll, Fattakollen, svarade alla partier ja på frågan om de ville se en förändring i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Hur den förändringen skulle se ut skiljde sig dock mellan partierna. Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet ville se en samtyckeslag så fort som möjligt medan Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna gick mer försiktigt fram i frågan. Dåvarande regeringen tillsatte strax innan valet en utredning av våldtäktsbrottet, något som förvisso kunde ses som ett steg i rätt riktning men som vi snarare såg som en fördröjning av att ta ett beslut i frågan. Frågan har redan utretts tidigare och det finns två färdiga förslag. Den nya utredningen tillsatt av alliansen ska lämna förslag på en rubricering gällande oaktsamhet – frågan om samtycke ska endast övervägas – och detta riskerar i princip att pausa frågan i upp till fyra år. Så vad kommer hända härnäst – kommer det att läggas tilläggsdirektiv på den nya utredning som snabbar på processen eller kommer vi att få vänta ännu längre? 

Länder som Kanada och Storbritannien har haft en samtyckeslag i flera år och man kan dra lärdom av deras tillvägagångssätt. Vi tror att en samtyckeslagstiftning kommer att ha en normerande effekt. Denna effekt uppnås dock inte endast genom en lagändring, kampanjer och utbildning måste genomföras parallellt. Lag och utbildning kan tillsammans ha en normerande verkan på samhällets syn på våldtäkt – så även hur man ser på offer och förövare. Den normerande effekten av en samtyckeslagstiftning har hittills minimerats i debatten, men det främjande och förebyggande normarbetet behöver ha en lagstiftning som säger detsamma i ryggen. 

Sexualbrottslagstiftningen ska alltså ses över, exakt hur är hittills oklart, dock är lagen som sagt endast en del av det åtgärdspaket som krävs. Miljöpartiet vill införa utbildning för poliser, åklagare och domare gällande sexualbrott samt att nämnda utbildning ska vara obligatorisk för just åklagare och domare. Detta ser vi mycket positivt på då det idag finns brister i både hanteringen av sexualbrott och bemötandet från polis och rättsväsende. Vidare tror vi att sådan utbildning skulle leda till mer välgrundade och opartiska beslut då en fördjupad kunskap om brotts natur skulle resultera i en mer verklighetsförankrad bedömning, något som många friande domar i dagens läge har saknat. Socialdemokraterna framhåller att det är av högsta vikt att fler inom rättsväsendet måste använda sig av de utbildningsmöjligheter som finns, men vi saknar kraft bakom detta. Vi anser att utbildning om sexualbrott och skadliga genusnormer är essentiellt för att en samtyckesbaserad lagstiftning ska fungera och långsiktigt få genomslag, därmed bör det vara obligatoriskt. 

Det sker i genonsnitt cirka 100 våldtäkter varje dag. Av alla brott är sexualbrott det som anmäls i lägst utsträckning. Mycket på grund av bemötandet från polis och rättsväsende samt den stora risken att anmälan läggs ner eller förövaren frias. Det vi vill se från den nya regeringen är handlingskraft, snarast. Inte bara retoriska löften utan agerande. 

Det är inte ”bara” en lagändring vi talar om utan också ett vitalt och tydligt ställningstagande från samhällets sida i kampen mot sexuellt våld. Idag är utgångspunkten i sexualbrottslagen att våra kroppar är tillgängliga för sex tills vi gör motstånd, men med en samtyckeslag skulle utgångspunkten vara att våra kroppar inte är tillgängliga tills vi har visat att vi vill ha sex: tills vi har gett vårt samtycke. 

Elin Lindblad & Alice Wilkens, FATTA

 

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg, som du kan beställa i pappersformat här. Tidningen finns också i vår Androidapp och Ipad/Iphoneapp.

Vill du prenumerera för under 12 kronor numret? Skicka ett mejl till kundtjanst@etc.se.