Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Låt dem inte luras om Reva

ETC Stockholm

Polisen säger att Reva inte handlar om förändrade arbetsmetoder. Men statistik och vittnesmål visar att jakten på fler verkställda utvisningar präglar polisens arbete. Vi ska inte låta oss luras av poliser och politiker som säger att Reva är bra och rättssäkert, skriver redaktionen för sajten flyktingarna.se.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Polisen säger att Reva inte handlar om förändrade arbetsmetoder. Men statistik och vittnesmål visar att jakten på fler verkställda utvisningar präglar polisens arbete. Vi ska inte låta oss luras av poliser och politiker som säger att Reva är bra och rättssäkert, skriver redaktionen för sajten flyktingarna.se.

 

”Dom är tio stycken och vi bara sex. Vi ifrågasätter deras agerade och vill se papper på vilka dom är och varför de vill föra bort våra vänner. Vi vill ha svar på våra frågor. Dom vill inte svara. Säger att dom inte har skyldighet att förklara sig för en liten tjej som kollat för mycket på tv! Vi är elever som kräver svar på vad som håller på att hända med våra klasskamrater.” 

Citatet berättar om ett frihetsberövande som polisen gjorde av textförfattarens klasskamrat. Personen som skrivit texten hörde av sig till oss efter att vi publicerat en sammanställning av antalet inre gränskontroller i Stockholm under 2012 på flyktingarna.se.

Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) är ett samverkansprojekt mellan polisen, kriminalvården och Migrationsverket. Under det senaste året har det framkommit uppgifter som visar att Reva leder till fler inre gränskontroller. Detta till trots beskriver polisen i Stockholm projektet på det här sättet:  

”Projektet baseras på LEAN-metoden och innebär att processerna i själva handläggningen ses över. Det berör inte, och innebär inga förändringar i den yttre verksamheten för gränspolisen i Stockholms län vad gäller till exempel arbetet med att eftersöka dem som vistas illegalt i landet.”

Detta är bara semantiskt dribblande. Många har vittnat om att de utsatts för strategiska id-kontroller av polisen i Stockholms kollektivtrafik under förevändning av kontroll av giltigt färdbevis. Detsamma gäller id-kontroller av cyklister och personer som nyttjat kollektivtrafiken i Skåne och Västra götalandsregionen. 

I sin personaltidning Sambandet (7/2012) ger Stockholmspolisen exempel på just förändringar i den yttre verksamheten. ”Vi får inte kontrollera personer bara för att de ser utländska ut. Det måste ske utifrån tips eller samtidigt som man utövar annat polisarbete. Om vi åker till T-centralen kan vi kontrollera i samband med att vi tar de som ’tar rygg’, det nya sättet att planka”.

I samma artikel konstateras också att inre utlänningskontroller har blivit en ”prioriterad och viktig del i det gemensamma Schengensamarbetet efter slopandet av gränskontrollerna” och att man under hösten (2012) har kraftsamlat kring detta. En kraftsamling som enligt uppgifter från gränspolisen i Stockholms län har resulterat i 39 procents ökning av antalet kontrollerade mellan åren 2010 och 2012. ”REVA ligger i linje med regeringens intention att effektivisera arbetet med verkställigheter och öka antalet verkställda” konstaterar Stockholmspolisen. I just detta ligger anledningen till den förändring i metoder och den ökning av kontroller som både statistiken och människorna bakom den vittnar om. Reva innebär visst stora ”förändringar i den yttre verksamheten”. Vi ska inte låta polisen och politiker försöka övertyga oss om någonting annat.  

Reva är också en ekonomisk fråga. I projektets förstudie konstateras att det går att spara mer än 500 miljoner kronor på ett ”förbättrat verkställighetsarbete”. Men de ekonomiska besparingarna sker på enskilda människors bekostnad.

I Dagens Nyheter (21/10) beskrevs häromdagen hur gränspoliser på Arlanda slagit larm om en rad missförhållanden i behandlingen av asylsökande flyktingar i jakten på så kallade ”pinnar”. En pinnjakt som alltså ligger helt i linje med regeringens intention att effektivisera arbetet med verkställigheter samtidigt som man ämnar öka antalet verkställda utvisningar.

Vi kan konstatera att den rättssäkerhet som Reva sägs adressera lyser med sin frånvaro. Arbetsmetoden har om och om igen visat sig stå helt underordnad målet om att öka antalet verkställda utvisningar och effektivisera verkställighetsarbetet. Ett mål som står i direkt kontrast till en human flyktingpolitik och som strider mot artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ett mål som ger upphov till en myndighetsutövning som bara känns igen från polisstater. Ett mål som innebär att personer lämnas utan svar när deras vänner förs bort. Ett mål som inte lever upp till eller är förenlig med den människosyn som vi bör ha i det här landet. 

På denna statistikräknande, rättsosäkra och ekonomibesatta utveckling finns bara ett rimligt svar: REVA måste rivas.

Nils Bryntesson
Per Holfve
Staffan Lundgren
Foujan Rouzbeh
Mattlo Utbult
redaktionen för flyktingarna.se

Ämnen i artikeln