Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Låt bilarna rulla – för vår planets skull

Bild: Christine Olsson/TT

Dagens ETC

Den svenska fordonsparken fortsätter att växa. Samtidigt är bilar i stadsmiljö stillastående ungefär 96 procent av tiden. Ska vi nå klimatmålen behöver vi åstadkomma ett transport­effektivare samhälle där bilar inte står stilla utan rullar – helt i linje med delningsekonomin.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi påminns aktivt om trängseln på gatorna varje dag. Inte minst i storstäder är bristen på parkeringsplatser uppenbar, vilket kan förklaras med att personbilar i stadsmiljö är stillastående ungefär 96 procent av tiden. I frågan om hur vi minskar transporternas klimatpåverkan och når Sveriges klimatmål är därmed en sak säker – en förflyttning till mer energieffektiva fordon är inte tillräcklig, vi måste även åstadkomma ett transporteffektivare samhälle. Här kommer delningsekonomin och cirkulära affärsmodeller in som en viktig lösning och det är dags att inkludera fler bilar i den.

De fördelar som en ökad nyttjande­grad av bildelningstjänster skulle bidra till är många. Ur ett miljöperspektiv skulle vi kunna åstadkomma en ökad medvetenhet kring våra bilresor och på så sätt minska antalet körsträckor. Vissa skulle upptäcka hur en delningstjänst kan ersätta att ens äga en bil överhuvudtaget och andra hur tjänsten kan ersätta att köpa en andra bil. I förlängningen skulle detta innebära minskad trängsel på våra gator, lägre bullernivå och bättre luftkvalitet. Vi skulle också bana väg för en minskad efterfrågan på och produktion av nya bilar, en industri som idag är en stor miljöbov.

Som om den akuta klimat­krisen inte vore ett tillräckligt starkt argument för att bli bättre på att tillvarata samhällets resurser så är bildelningstjänster dessutom ett ekonomiskt lönsamt alternativ för både hyrestagare och bilägare. Bilägare skulle tjäna pengar på att hyra ut sin bil under perioder då ­bilen annars hade stått parkerad och hyrestagare skulle slippa de omfattande kostnaderna som bilköp och ägandeskap medför.

Visste du att så mycket som 20 procent av hushållens genomsnittliga bruttoinkomst i Europa och USA går till bilägande? I tider som präglas av både klimathot och nedåtgående ekonomi är det i min mening ytterst förvånande att inte fler företag och privatpersoner ser det som en självklarhet att dela sina bilar med andra.

Enligt Naturvårdsverket motsvarar växthusgaser från inrikes transporter ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, vilket måste reduceras med tanke på att landet senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå klimatmålet kommer vi på Heap Carsharing fortsätta arbeta för att göra det attraktivt och smidigt för landets invånare att fatta hållbara transportbeslut.

Under vintern lanserade vi målsättningen om dubbelt så många delade bilar i Göteborg 2023 som föregående år – men vi nöjer oss inte där utan blickar längre än så. Vid 2040 vill vi att hälften av alla Sveriges bilar ska vara anslutna till delningstjänster.

Givetvis är vi medvetna om att vi har en lång väg kvar att gå tills vi når såväl våra egna delmål som landets och FN:s globala klimatmål men precis lika övertygade om att vi tillsammans kan skapa en betydande skillnad. Det är dags att motverka en fortsatt tillväxt av den svenska fordonsflottan genom något så enkelt som att förändra våra transportvanor. För bilar ska inte stå stilla 96 procent av tiden. De ska rulla i linje med delningsekonomin. Är du med mig?