Debatt. .

2018-12-05 02:00
Puffetikett
Dagens ETC

Konflikter kan aldrig lösas med våld

Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet.

Våldet som en metod att lösa konflikter måste ständigt fördömas och motarbetas i ett samhälle som gör anspråk på att vara civiliserat och upplyst. Det gäller oavsett om det sker i Syrien, i en skola i USA eller mot en tiggare i Huskvarna.

De senaste åren har segregationen i samhället blivit ett allt större problem, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det har lett till ökade motsättningar, både i Sverige och internationellt. Den organiserade brottsligheten och våldet i samhället leder både till enskilda tragedier och ökad otrygghet. Det gäller såväl hedersvåld i familjer från andra kulturer, mot hbtq-personer eller våld i svenska hem och av svenska män. Ofta innehåller lösningarna högljudda rop på mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för förebyggande insatser. Mediernas skildringar domineras nästan uteslutande av händelserapporteringen medan orsakerna skildras mera sällan. Och det verbala våldet väller fram i de sociala medierna som blir alltmer asociala. Tonläget höjs och invektiven haglar.

Vi ser också ett ökat våld mot både judar och muslimer. Högljudda uniformerade nazister tar plats på gator och torg och slagorden ekar från trettiotalets Europa. Den politiska utvecklingen i exempelvis Polen, Ungern och Turkiet innebär en nedmontering av medierna, de mänskliga rättigheterna och demokratin. Auktoritära ledare och andra makthavare spär på motsättningarna i en ökad krigsretorik med hot, hat och våld. Högerextremism och nationalism breder ut sig även i Sverige.

Det meningslösa våldet har inga snabba och enkla lösningar. Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet. De kommande åren kommer att bli avgörande. Och det brådskar. Vårt gemensamma arbete måste ske utan våld genom ett tålmodigt, fredligt och samlat engagemang där alla har ett ansvar. 5i12-rörelsen firar i år 30-årsjubileum och bildades i Härnösand som en reaktion mot det meningslösa våldet. Genom åren har hundratusentals människor på olika sätt reagerat och protesterat mot våld, rasism, främlingsfientlighet och för människors lika värde. Och det civila samhället har alltid varit en pådrivande kraft. Vår gemensamma vision de kommande åren mot våld måste vara:

• Att Sverige följer FN:s rekommendationer och tar initiativ till ett förbud mot våldsbejakande nazistiska och rasistiska organisationer.

• Att skolan, studieförbunden och folkhögskolorna får ökade resurser och ett tydligare uppdrag att motverka våld och att mänskliga rättigheter blir ett eget obligatoriskt ämne inom skolan och lärarutbildningen.

• Att stödet till landets kvinno- och mansjourer ökar.

• Att en nationell partiöverskridande kommission mot våld tillsätts med representanter också för det civila samhället och med uppdrag att långsiktigt minimera våldet och att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.