Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Kommunalt bostadsbolag vägrade att ta in en tolk

Bild: Familjebostäder

Dagens ETC.

Kallelser som man ”missat” att skicka ut. Ingen tolk trots att renovering kommer påverka de boende både praktiskt och ekonomiskt. Nej, det är dags att Familjebostäder och andra kommunala bolag börjar agera demokratiskt, skriver Catherine Holt på Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Familjebostäder har flera pågående ombyggnadsprojekt i Bergsjön. Och trots att de är ett allmännyttigt bolag har hyresgästerna i Bergsjön inte fått inflytande inför dessa renoveringar. På Rymdtorget har en del av hyresgästerna inte fått lov att ha samråd, och på Sirius­gatan har hyresgäster med utländsk ­härkomst utestängts.

Familjebostäder och andra allmännyttiga bolag i Göteborg erbjuder inför renoveringar en möjlighet för hyresgästerna att delta i samråd. Men i Bergsjön verkar inte Familjebostäder bry sig om direktiv och avtal som ger hyresgäster rätt till inflytande. 

På Rymdtorget har Familje­bostäder renoverat etappvis. Endast de senare etapperna har fått lov att ha samråd. Men alla intresserade hyresgäster har inte kallats till dessa samrådsmöten. Familjebostäder har ”missat” att mejla kallelse till hyresgäster som har varit kritiska emot Familje­bostäder. På Siriusgatan har ­hyresgäster med utländsk bakgrund utestängts från samrådet. För att kunna förstå vad som sägs på mötena hade flera hyresgäster inför samrådet bett om hjälp med tolk. Familjebostäder nekade dem detta.

Informationen som har gått ut till hyresgästerna har bara varit på svenska. Hyresgästföreningen har påtalat flertal gånger till Familje­bostäder att informationen behöver översättas till fler språk, då många hyresgäster på Siriusgatan och på Rymdtorget inte kan ta till sig informationen på svenska. Vi vet att de är kapabla att översätta till flera språk, då de har gjort detta när de har försökt övertyga hyresgästerna att ombilda sina lägenheter.

Familjebostäder är ett kommun­ägt bolag och ska som sådant arbeta utifrån likabehandlingsprincipen. I Familjebostäders ägardirektiv står det att man ska utföra sitt uppdrag utifrån en demokratisk grundsyn och mot alla former av diskriminering. Men på Siriusgatan har Familjebostäder valt att aktivt utesluta människor på grund av deras härkomst.

Hyresgästerna på ­Rymdtorget och Siriusgatan påverkas på många sätt av Familjebostäders renoveringsplaner. Deras hem förändras, och under renoveringstiden kan det uppstå många störningar och komplikationer. Men den största förändringen kommer efter renoveringen då alla hyresgäster tvingas betala stora hyreshöjningar som följer med renoveringarna. Därför ska också alla hyresgäster, oavsett ursprung eller adress, ha rätt att göra sin röst hörd.

Det är dags att Familje­bostäder och andra kommunala bolag börjar agera demokratiskt, och ger hyresgästerna verkligt inflytande vid renovering.