Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Kollektivtrafiken behöver en bussterminal vid Slussen

ETC Stockholm

Vänsterpartiet tycker att det är synd att bussterminalen i Katarinaberget har stoppats.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Vänsterpartiet tycker att det är synd att bussterminalen i Katarinaberget har stoppats.

Slussen är Stockholms näst största omstigningsplats och här måste framtidens kollektivtrafik garanteras. Vänsterpartiet vill ha ett framtida Stockholm som domineras av kollektivtrafik och där privatbilismen fasas ut. Det är en av de viktigaste klimatfrågorna i staden. 

En detaljplan för själva Slussen är antagen och har vunnit laga kraft. Vänsterpartiet sade nej till denna plan. Inte minst för att många byggnader skulle förstöra siktlinjer mot Mälaren och Saltsjön. NU återstår frågan: Hur skall bussterminalen lösas? 

Ett framtida Slussen är tänkt att stå i cirka 100 år, det är det perspektivet vi ska ha i åtanke. 

Vi ser ett ökat behov av mer kollektivtrafik, den nuvarande trenden att andelen kollektivtrafikanter minskar och biltrafiken ökar måste brytas med bra kollektivtrafiksatsningar. En tunnelbana till Nacka Forum kan svälja många resenärer. Och om vi får bestämma, så ska tunnelbanan på sikt fortsätta mot Orminge och Gustavsberg.

Men detta är inte tillräckligt, bussar och annan spårtrafik behövs också i den sydöstra delen för att enkelt och smidigt komma ända fram till Slussen. Därför behövs en modern, bekväm, varm och tillgänglig bussterminal vid Slussen. 

Om de borgerliga partierna i Stockholm hade skött detta på ett riktigt sätt redan från början, och inte forcerat fram planen för bussterminalen hade situationen idag varit en annan, vi hade varit på väg mot en resenärsvänlig och säker terminal inne i Katarinaberget. 

Nu står Stockholm, Nacka och Värmdö, sedan Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp stadens överklagande, utan en centralt placerad bussterminal. 

Det är mycket olyckligt, och osäkerheten är nu stor inför vad som kommer att hända. Många miljoner kronor är redan investerade i planeringen av Katarinaterminalen, och ännu finns inget avtal om hur kostnader ska fördelas mellan kommun och landsting. Något som Vänsterpartiet har krävt, utan att få svar.

Vi anser att Stadsgårdsleden närmast Slussen ska vara helt bilfri, utan barriärer, för gångtrafikanter och cyklar. Det ska vara lätt att ta sig från tunnelbanan ut mot kajerna och kommande kollektiv båttrafik utan att behöva passera en enda gata.  

Därför anser vi att en
bussterminal inne i Katarinaberget, med goda anslutningsförhållanden till tunnelbanestationen och Saltsjöbanan, fortfarande är det mest realistiska alternativet för kollektivtrafiken till Nacka, Värmdö och Älta. 

Maria Hannäs
Sebastian Wiklund
Vänsterpartiet, Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

Ämnen i artikeln