Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Klimatet behöver inte mer röd politik – utan liberala reformer

Bild: Foto: Shutterstock

Dagens ETC

Klimatet behöver inte mer socialism och förstatliganden. Lösningen är istället stärkt äganderätt, mer frihandel och grön liberalism. Det skriver Christoffer Heimbrand och Willhelm Sundman från Liberala studenter i en replik på S-studenternas debatt ”Arbetarrörelsens framtid är grön”.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I en debattartikel i Dagens ETC (16/12) skriver Malin Malm och Jakob Sahlin (S-studenter) att det behövs ett rödare perspektiv i klimatfrågan. De blandar bort korten och använder klimatet som ett svepskäl för att införa mer socialistiskt förmynderi och fler förbud. Lösningen på klimatkrisen är istället stärkt äganderätt, mer frihandel och grön liberalism.

Debattörerna identifierar en ”överproduktionskris” som drivande för de klimatproblem vi ser idag. De föreslår även en ”demokratisering av naturvinsterna” – ett språkbruk som påminner om löntagarfondernas glansdagar. Redan idag kan en markägare tvingas sälja sin mark till staten för en femtedel av marknadspriset. Självfallet delar vi i Liberala Studenter den bakomliggande problembilden som forskarvärlden är enig om. Men S-studenters vurmanden för expropriering och förstatliganden handlar mindre om forskning och mer om ideologiska drivkrafter.

Liberala Studenter har som målsättning att vara Sveriges grönaste studentförbund. Vår radikala klimatpolitik minskar utsläppen utan att begränsa individers friheter. Den är också mer ”rättvis” än de förslag som S-studenter för fram.

1. Koldioxidbeskattningen måste göras om i grunden.

Intäkterna från utsläppsbeskattning går idag inte direkt till investeringar i klimatomställningen. Skatteintäkterna försvinner istället in i det svarta hålet med statliga utgifter. Vi vill se en reformerad koldioxidbeskattning efter kanadensisk modell – där intäkterna betalas tillbaka lika till invånarna. På så sätt premieras att leva hållbart och minska sitt klimatavtryck – utan förbud eller förmynderi.

2. Satsa på koldioxidlagring och annan ny teknik.

Koldioxidlagring, eller carbon capture and storage (CCS) som det också kallas, är en modern metod för att samla in koldioxid från luften. Tekniken är relativt ny men har stor potential. Den omfattar allt från att samla in koldioxid från industriskorstenarna, till att plantera fler växter i stadsmiljö och bygga fler bostäder i trä. Sverige borde ta ledartröjan och bli ett föregångsland – både när det gäller forskning och utveckling av anläggningar för att samla in växthusgaser.

3. Statens subventioner till klimatskadlig verksamhet måste upphöra.

I bästa fall kan staten vara med och bidra till ett hållbart samhälle och skapa bra förutsättningar för nollutsläpp. En övertro på vad statliga styrmedel kan uppnå är dock farligt eftersom staten alltför ofta istället skapar miljö- och klimatproblem. Exempelvis subventionerar den svenska staten utsläpp av växthusgaser med 30 miljarder kronor om året, enligt siffror från 2018. Liberala studenter är tydliga med att inte en skattekrona ska gå till miljöförstöring.

Vi välkomnar att S-studenter lyfter klimatfrågan och vill ställa om till ett grönare samhälle. Men som vanligt kan vänsterns goda intentioner få allvarliga konsekvenser i verkligheten. Statliga styrmedel är trubbiga och ideologiska skygglappar kan skymma sikten. Istället måste vi lita på att forskningen kan utveckla smarta lösningar på vår tids största fråga. Vår roll som politiker ska vara att understödja omställningen – inte utforma den i detalj.
///
Christoffer Heimbrand, riksordförande Liberala studenter 
Willhelm Sundman, riksstyrelseledamot Liberala studenter