Debatt. .

2019-04-13 14:45
Mattias Jakobsson.
Mattias Jakobsson.
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

Kärnkraftens utsläpp lika stora som flygets

Debatt av Jan Strömdal, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

De stora utsläppen av koldioxid från flyget har blivit brett uppmärksammade. Svenskarnas utrikesflygande har blivit symbolen för en ohållbar livsstil – och det med rätta. Svensken flyger i genomsnitt fem gånger mer än det globala genomsnittet medan svenskens ekologiska fotavtryck ”bara” är tre gånger större än världsgenomsnittets. Samtidigt har förvånansvärt starka röster – främst från den politiska högern – lyft kärnkraften som räddare av klimatet och den ekonomiska tillväxten.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Men det finns numera en växande internationell rörelse, DON´T NUKE THE CLIMATE, mot den kärnkraftslåga som IPCC tyvärr hjälpt till att tända genom att publicera ett antal scenarier för hur vi kan nå 1,5-gradersmålet med hjälp av kärnkraft. Det hela bygger dock på en ganska utbredd missuppfattning eller okunskap om kärnkraftens klimateffekter – som också kraftindustrin underblåser.

Jan Willem Storm van Leuven har 2015 presenterat en rapport till de Gröna i Europaparlamentet och till COP 23 där han detaljerat går igenom kärnkraftens utsläpp av växthusgaser.

Storm van Leuven kommer fram till att det genomsnittliga utsläppet är 117 g koldioxidekvivalenter per genererad kWh. Det överensstämmer väl med Stanfordinstitutets 125 g från år 2009. Det innebär att svenskarnas användning av 64 TWh kärnkraft per år emitterar ca 7,5 miljoner ton eller drygt 0,8 ton per person. Nästan hälften beror av kravet på en säker rivning och omhändertagande av avfallet. Genom en stor konsumtion av importerade varor finns också ett mörkertal för energin till produktionen av dessa varor.

Utsläppen från svenskarnas kärnkraftsanvändning ligger i nivå med svenskarnas flygande, in- och utrikes, som ger ett utsläpp om ca 5 miljoner ton från bränslet plus 5 miljoner ton från höghöjdseffekt och marktransporter enligt Naturvårdsverket.

Att rädda klimatet med hjälp av mer kärnkraft är således en lika dålig idé som att rädda det med mer flygande. Istället bör kärnkraften fasas ut snarast möjligt tillsammans med de andra fossilerna. Särskilt som den också sprider radioaktivitet till luft och vatten, medför risker för allvarlig massförstörelse, är dubbelt så dyr som vind och sol, tar enormt lång tid att bygga och demontera samt ger ett avfall som måste hanteras i 100 000 år men som ännu inte fått någon godtagbar lösning!

Räddningen för klimatet är en konsumtionsnivå som vårt enda jordklot klarar av i kombination med en helhjärtad satsning på billig, snabb och säker vind- och solkraft som släpper ut 5-10  gånger mindre än kärnkraften.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Jan Strömdahl 
Ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen