Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Jonas Sjöstedt: Dags att pausa kravet på EU-utträde

Bild: Bild: Hanna Franzén/TT, Fredrik Persson/TT

Dagens ETC.

Inför valet till Europaparlamentet. Nu går Vänsterpartiets ledare ut med att partiet tänker lägga frågan om att lämna EU åt sidan.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi befinner oss i ett nytt politiskt landskap, både i Sverige och i Europa. Inför valet till EU-parlamentet i maj bör det vara vänsterns huvuduppgift att utmana marknadsliberalismen och pressa tillbaka rasisterna, att sätta jämlikheten och klimatet främst. Det kräver att vi utmanar dagens EU och att vi gör det tillsammans med annan europeisk vänster med visioner om ett bättre europeiskt samarbete.

Detta kan aldrig ske tillsammans med den reaktionära nationalistiska EU-kritik som vuxit i flera länder. Brexitomröstningen blev ett vägval för Vänsterpartiet. Vi valde att inte begära en ny folkomröstning om det svenska medlemskapet i EU.

Vänsterpartiet är helt främmande för den inskränkta nationalism och rasism som präglade Brexitkampanjen. Vi har inte samma EU-kritik och föreslår inte samma alternativ till EU.

Tillsammans med nordiska vänsterpartier visade vi i stället på möjligheten att ha ett mer öppet europeiskt samarbete där även Storbritannien och hela Norden kan ingå. Den framväxande högerextremismen i Europa är ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Att bekämpa den är för oss idag en mycket mer akut strid än frågan om Sverige ska vara med i EU eller inte.

Vänsterpartiet har gått stärkt ur valet 2018. Inte bara har vi gått fram nationellt och lokalt, vi har också vuxit med fler än 11 000 nya medlemmar. Allt fler dras till vår rörelse. Vi är navet i den nya vänstern.

Nu är det dags att blicka framåt. Inför valet till EU-parlamentet har Vänsterpartiet ett politiskt vägval att göra. Som EU-kritiskt parti måste vi formulera en politik som kan få brett stöd och som också knyter an till den breda nya vänster som växer sig stark i flera EU-länder.

Frågor som att bryta med EU:s högerpolitik och storföretagens makt, klimatfrågan, en human asylpolitik och jämställdhet måste drivas av oss, ingen annan kommer att göra det. Vi ska använda EU när det går, exempelvis att driva på för att ställa hårdare miljökrav och avveckla miljöskadliga subventioner samtidigt som vi ändrar unionen så att den inte kan hindra länder att gå före i klimatpolitiken.

Vänsterpartiet motsatte sig EU-medlemskapet i folkomröstningen 1994 och Euromedlemskapet 2003. Sedan dess finns både visionen om ett bättre europeiskt samarbete och ett svenskt EU-utträde i partiets program. I praktiken har vi lagt vår energi på det förra snarare än det senare. Inte minst har vi bekämpat högerpolitik och EU-federalism.

Vänstern har en vision av ett bättre europeiskt samarbete än dagens EU, mer demokratiskt, mindre högervridet och med större möjligheter att driva på för förbättrade sociala villkor och minskade klimatutsläpp. När EU försöker påtvinga oss högerpolitik gör vi motstånd och utmanar deras politik. Under överskådlig framtid ser jag det arbetet för förändring som den mest framkomliga vägen och den väg vi bör välja i det kommande EU-parlamentsvalet.

En ny folkomröstning om EU-medlemskapet framstår som allt mer avlägset. I riksdagen saknas en majoritet för en sådan och stödet för att lämna unionen krymper bland väljarna, inte minst bland de yngre. Under flera år har vi i Vänsterpartiet fördjupat vårt samarbete med europeisk vänster.

Efter finanskrisen har europeisk vänster blivit allt mer EU-kritisk och mer lik den nordiska vänstern. Samtidigt har andra vänsterpartier som varit för ett utträde ur unionen som danska Enhetslistan och SP i Nederländerna nu valt att tona ned frågan och fokusera på hur EU ska förändras. Inom ramen för samarbeten som Plan B, nätverket för moderna vänsterpartier och den nordiska vänstern har vi formulerat gemensam politik. I många länder har vänstern dessutom vuxit kraftigt i styrka.

Vi vet inte hur EU utvecklas framöver. Vår strategi måste utgå från den verklighet som vi befinner oss i idag. Vi måste fokusera på att formulera ett alternativ till den växande högerextremismen samtidigt som vi avvisar den enkelspåriga marknadsliberalism och centralism som dominerar EU. Bara vänstern kan klara den uppgiften.

Därför bör Vänsterpartiet inför EP-valet 2019 lägga kravet om EU-utträde åt sidan och markera att det inte är aktuellt i nuläget. I stället bör vi formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster tillsammans med andra europeiska vänsterpartier.

Så kan vi både samla fler och påverka samhällsutvecklingen mer de kommande åren. Vänsterpartiet bör gå till val på ett program som vill göra vardagen och samhället bättre för alla och inte bara för en liten elit. Tillsammans kan vi se till att rasisterna inte blir valets vinnare.

00:00 / 00:00