Debatt. .

2019-05-06 04:00
Bild: Fredrik Sandberg / TT
Puffetikett
Dagens ETC

Ja, vi kan ta tillbaka internet med plattformskooperativ

I kooperativet kan vi äga all data själva, och vi kan genom föreningsdemokrati också bestämma vad all data används till, skriver debattörerna.

I Dagens ETC den 4 april ställer sig Rasmus Fleischer frågan om vi kan ta tillbaka internet. Rasmus skriver att ”makten som har ansamlats i företag som Google, Amazon och Facebook är ett samhällsproblem som kräver en mer djupgående analys“, och vi kunde inte hålla med mer. Något som dock saknas
i analysen av att ta tillbaka internet är skapandet av plattformskooperatism.

I dag finns det en uppsjö av open source-alternativ som du kan sätta upp på egna servrar och därigenom äga all data själv. Twitter kan utma- nas genom Mastodon; Facebook ge- nom Diaspora; Google Drive genom Nextcloud; Slack genom Rocket. Chat och Trello genom Wekan, bara för att nämna ett fåtal. Att sätta upp dessa alternativ och börja använda det på ett välfungerande sätt kanske inte känns som ett alternativ för alla, men det är då vi kan organisera oss i riktigt demokratiska kooperativ där några kan arbeta med att se till att det funkar.

I kooperativet kan vi äga all data själva, och vi kan genom fören-ingsdemokrati också bestämma vad all data används till. Visst, kör vi det som ett kooperativ kommer tjänsten antagligen att kosta lite i stället för att vara gratis som de stora plattformskapitalistiska tjäns- terna är idag, men som Rasmus skriver: ”Det sägs ofta att om du inte betalar, så är du inte kund – i stället är det du själv som är den saluförda produkten.”
 


Det är i den här andan, att du som använder en plattformstjänst också bör vara ägare av den som vi skribenter är i full fart att lansera just ett plattformskooperativ vid namn Collective Tools. Vi tar sikte på den mellanmänskliga kommunikation och samarbetet i organisationer och demokratiska företag när vi gör ett försök att erbjuda demokratiska alternativ till Google Drive, Slack och Trello.

Som medlem i vårt konsumentkooperativ kommer data inte kunna användas för övervakningskapitalism och som medlem i kooperativet kommer organisationerna själva att demokratiskt kunna besluta om frågor som rör sin egen data. Självklart går det också när som helst att gå ur kooperativet och få tillbaka all sin data – själva kooperativet äger ingen data, det gör medlemmarna.

Vi på Collective Tools tror inte att vi själva kan utmana hela plattformskapitalismen, det vore bara naivt. Däremot hoppas vi på att andra ska våga följa i vårt spår – att starta egna konsumentkooperativ där vi som använder tjänsterna också äger all data och kontrollen. Det är bara tillsammans som vi kan utmana övervakningskapitalismen och plattformskapitalismen för att ta tillbaka kontrollen över internet.

Andreas Jonsson, Petter Joelson  
Collective Tools
Relaterade artiklar