Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Inordna inte Sverige i Natopropaganda

Bild: Foto: Shakh Aivazov

Dagens ETC

Svenska staten är en av finansiärerna till tankesmedjan Atlantic Council vars uppdrag är att skydda demokratier mot rysk och annan desinformation. Men Atlantic Council står Nato nära och riskerar att ta oss bort från vår alliansfrihet, skriver Tord Björk från Aktivister för fred.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Stämningen är lättsam i House of Sweden i Washington. ”Vi känner alla i stort varandra” säger den unge värden för mötet ”i en växande global gemenskap”. Ett gäng som träffas på en massa ”weird places” i olika delar av världen. Känslan av framgång är påtaglig i en ny bransch med riklig tillgång på uppmärksamhet och ökande bidrag.

Det är tankesmedjan Atlantic Council som ordnar det tredje mötet om strategisk kommunikation och desinformation, kort kallat StratcomDC i oktober 2019. Atlantic Council står Nato nära och finansieras av Facebook, oljebolag, vapenindustrin, dollarmiljardärer och 24 stater. Demokratier måste skyddas mot rysk och annan desinformation genom ökat transatlantisk samarbete är budskapet.

Mötet sponsras av Sveriges ambassad i USA tillsammans med ett fåtal andra som Litauens och EU-kommissionens beskickningar och Google. Lite skämtsamt konstaterar tankesmedjans företrädare att mötet hålls på svenskt territorium på svenska ambassadens område. Reklamfoton för Sverige i lokalerna om svenska föräldralediga män kommenteras i en införstådd ton. Det skulle lika gärna kunna vara stämningen på Folk och Försvar som hölls den 12-14 januari i Sälen med två talare från Atlantic Council.

Mötet inleds av värdarna som förklarar vad de hoppas uppnå med konferensen. De vill kämpa tillsammans i gemenskap, något som ”för oss i Atlantic Council är led i en större mycket bredare strategi” som ”förespråkar amerikansk principfast ledarskap i världen” och ”fostrar nästa generation av globala ledare”. Svenska ambassadören Karin Olofsdotter som varit svensk representant hos Nato och EU och talar på mötet hade inga invändningar mot detta.

Sverige har från första början varit framträdande i Atlantic Councils initiativ att skapa gemensam syn och samarbete för att motverka desinformation. Redan på första mötet som hölls 2017 med stöd från Nato var svenska Myndigheten för Säkerhet och Beredskap, MSB sponsorer och talare. Denna myndighet har idag ansvar för vad som kallas psykologiskt försvar.

Skillnaden mot tidigare är radikal. Efter att Nato startade krig och bombade Serbien 1999 i brott mot FN-stadgan gjorde den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar en studie som med samma måttstock granskade både Serbiens och Natos propaganda som bägge fick kritik. Under Carl Bildts tid som utrikesminister 2013 inleddes istället svensk finansiering av Atlantic Council med 2,5 miljoner årligen.

Efter att den rödgröna regeringen tillträdde har en kraftig upptrappning av närmandet till Nato skett. Ett värdlandsavtal ingicks med Nato 2016 och Sverige gick också med i Natos center för strategisk kommunikation i Riga året därpå. Finansieringen av Atlantic Council har fortsatt utan att någon granskning av vart pengarna går har skett. Sveriges roll i initiativet att samordna Nato och västländernas informationskrig mot vad som för stunden utmålas som fiender men i första hand Ryssland granskas inte heller. Den period i Sveriges historia med ett psykförsvar som för en självständig bedömning av krigspropaganda oavsett varifrån den kom har alltmer ersatts av integrering med Natos syn på världen.

Det är oroväckande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet som tidigare stått upp för flera av fredsrörelsens ståndpunkter så radikalt ändrat politisk hållning. Inte minst med tanke på att en utredning om det framtida psykologiska försvaret läggs fram senare i vår. Det är dags för alla fredskrafter att återupprätta en självständig svensk hållning och inte blint följa stormaktsintressen.