Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Inför klimattullar mot Kina och USA

USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping.
USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Bild: Foto:Susan Walsh/TT

Dagens ETC.

Det ska aldrig löna sig att elda på klimatkrisen. Men EU:s handelspolitik har skapat fördelar för företag i de länder som gör minst för klimatet. Därför är det dags för EU att införa klimattullar på varor från länder som inte respekterar Parisavtalet, skriver Julius Eberhard och David Ling från Grön Ungdom.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I Paris 2015 enades världens länder om en färdplan för att stoppa klimatkrisen. Ambitionerna i Parisavtalet är inte tillräckliga, men de åtaganden som gjordes var ändå ett stort steg framåt i jämförelse med vad man tidigare har lyckats åstadkomma.

Sedan avtalet trädde i kraft är det dock tydligt att utsläppen inte minskar i den takt som krävs för att nå målen. Världens länder struntar helt enkelt i sina åtaganden och gör inget, eller alldeles för lite, för att bromsa sina utsläpp. Skälet är samma som det alltid har varit: vinst.

Vi har fått vänja oss vid att länder konkurrerar om företag genom låga skatter och svagt skydd för arbetare. Nu pågår också ett klimatpolitiskt race to the bottom. Sedan EU införde sin handel med utsläppsrätter tvingas europeiska företag betala för sina utsläpp. Men företag i Kina och USA slipper, och kan sälja sina varor på den europeiska marknaden utan att betala för sina utsläpp.

Vi gröna är i grunden positiva till frihandel. Handel kan vara ett effektivt sätt att jämna ut ekonomiska klyftor mellan länder och skapa ett ömsesidigt beroende som främjar fred och samarbete. Med en rättvis handel kan företag konkurrera på lika villkor oavsett i vilket land de hör hemma. Men en handelspolitik som inte tar hänsyn till klimatet kan aldrig vara rättvis.

När vi låter handeln flöda fritt utan hänsyn till olika länders klimatpolitik gynnas den som gör minst. Det betyder också att vi riskerar att produktion flyttar till de länder som har lägst ambitioner. Ett, tu, tre har vi ett klimatpolitiskt race to the bottom. Detta ser vi kanske tydligast i Europa: varje gång höjda klimatambitioner i EU diskuteras så höjs röster från näringslivet som menar att deras konkurrenskraft försvagas.

Vi ska rädda världen. Det gör vi genom höga klimatambitioner och tuffa mål för utsläppsminskningar. Det gör vi genom stora investeringar i grön teknik och omställning. Och det gör vi genom att bestraffa den som inte lever upp till Parisavtalet. Klimattullar mot länder som Kina och USA är en nyckelfråga.

///
Julius Eberhard,

ekonomiskpolitisk talesperson Grön Ungdom

David Ling

språkrör Grön Ungdom