Debatt. .

2021-09-20 00:24
Stressrelaterad ohälsa kopplat till arbetet ökar, framför allt hos kvinnor. Bild: Shutterstock
Stressrelaterad ohälsa kopplat till arbetet ökar, framför allt hos kvinnor.
Puffetikett
Dagens ETC

Hur ska vi få ett hållbart arbetsliv?

Alla människor i Sverige ska kunna orka, kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv. Då måste arbetsmiljön fungera, skriver Ksanet Habte.

Arbetsmiljöfrågor behöver prioriteras hos alla arbetsgivare och man bör utföra ett konsekvent arbetsmiljöarbete för att kunna skapa och behålla ett hållbart arbetsliv. Arbetsgivare bör prioritera att undersöka vilka risker, både fysiska och psykiska, som finns på arbetsplatsen för att kunna främja en god arbetsmiljö. Arbetsgivare bör också prioritera att åtgärda potentiella risker och skador för att sedan kontrollera att dem är lösta.

Goda arbetsvillkor är också något som är avgörande kring hur vårt arbetsliv kommer att utveckla sig. Individer med osäkra anställningar saknar trygghet, och vågar ofta inte visa brister i arbetsmiljön på grund av rädsla att förlora sitt arbete. Goda arbetsvillkor och rättigheter är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö som i slutändan leder till ett hållbart arbetsliv.

Tempot i arbetslivet har ökat de senaste decennier, och stressrelaterad ohälsa kopplad till arbetet ökar markant. Framför allt hos kvinnor ökar siffran. Enligt genuskollen publicerad av Arbetsmiljöverket kan vi läsa att fler kvinnor än män sjukskrivs på grund av organisatoriska och sociala skäl. Kvinnor arbetar även oftare ofrivillig deltid och på tidsbegränsade tjänster. I kvinnodominerade verksamheter är fysisk och känslomässig belastning mycket högre.

Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet ses på som ett enskilt problem, istället för en fråga om arbetsgivarens ansvar för en hållbar arbetsmiljö.

Att kvinnor är överrepresen­terade i siffran kring ohälsa handlar inte om att kvinnor på något sätt skulle vara känsligare, utan att arbetsplatser dominerade av kvinnor har fler riskfaktorer. Dessutom gör kvinnor än idag huvud­delen av det obetalda ­arbetat i hemmet. Bristande jämställdhet leder alltså till att kvinnor ­drabbas kraftigare.

Det är många faktorer vi måste beakta när vi pratar om ett hållbart arbetsliv. Jag skulle säga att det är: goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en arbetsmiljö­politik som ser både mäns och kvinnors olika arbetsmiljöproblem.