Debatt. .

2018-05-14 04:00
Fortfarande har inte det svenska teckenspråket samma ställning som talad svenska, menar debattörerna. Bild: Knut Erik Knudsen/TT
Fortfarande har inte det svenska teckenspråket samma ställning som talad svenska, menar debattörerna.

Höj statusen för det svenska teckenspråket

Vi vill uppmana riksdagen att det är dags att ge teckenspråket ett förnyat beslut.

Grattis, teckenspråkets dag! Den infördes den 14 maj 1981. Men kampen om rätten till rätt språklig status och ställning är inte över.

Det svenska teckenspråket var tidigare förbjudet som undervisningsspråk – sedan år 1880. Det svenska teckenspråket ansågs primitivt, därför skulle undervisning ske endast på talat språk. Oralismen förstörde mycket för många döva. På grund av att tal- och hörselträning upptog majoriteten av undervisningstiden i klassrummen berövades dövas rättigheter till utbildning och kunskapsinlärande i andra ämnen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det svenska teckenspråket erkändes först år 1981 av riksdagen. Sverige var det första landet i hela världen som erkände dövas språk, alltså svenskt teckenspråk som dövas modersmål. Det är alltså 37 år sedan den dagen som har en genomslagskraft igenom historien.

Men fortfarande har inte det svenska teckenspråket samma ställning som talad svenska. Det råder galen övertro på den moderna hörselteknologin och talnormen dominerar. Civilsamhället tror fortfarande att döva som får tekniskt hörselhjälpmedel blir normalhörande och talföra, men det bygger på hörselnormens förväntningar i samhället. Sedan har det hörselnormativa samhället visat ett språkligt förtryck under lång tid mot hörselskadade och ensidigt döva personer som har hörselrester kvar. De uppmuntras inte att få tillgång det svenska teckenspråket.

Det handlar om okunskap hos hörsel- och sjukvården. Föräldrar får inte alltid rättvis vägledning och information om det svenska teckenspråket. Istället får de ofta av makthavarna inom hörsel- och sjukvården veta hur pass det viktigt är att ge barnet konstgjord hörselstimulans med hjälp av hörselhjälpmedel och fokusera på talträning, när egentligen den viktigaste språkfaktorn för barnets mänskliga, sociologiska och språkmässiga utveckling är att få teckenspråket.

Sedan finns det andra sociologiska konsekvenser som påverkar psykiskt. Det händer att döva och hörselskadade – oavsett hörselrester – som inte tillgång har till svenskt teckenspråk som första språk, lever i utanförskap och kämpar för att anpassa sig till talat språk i integrerade skolor som egentligen inte är deras naturliga fristad.

När Europarådets konventioner kring minoriteter och språken öppnades för ratificering, tillsatte regeringen en kommitté som fick uppdraget att undersöka vilka språk som skulle ha rätt till status som nationella minoritetsspråk i Sverige. Det visade sig att kommittén bedömde att det svenska teckenspråket inte är ett kulturspråk som talas av en minoritet utan ses som ett kommunikationsmedel för döva personer. Därför har teckenspråk inte status som nationellt minoritetsspråk.  Även om det i språklagen från 2009 står att teckenspråket jämställs med de nationella minoritetsspråken.

Teckenspråkets Röst vill därför uppmana riksdagen att det är dags att ge teckenspråket ett förnyat beslut – med ett erkännande att det visuella språket ska vara jämlikt och likställt med det talade språket. Det är ett riktigt språk som ska erkännas och lagstadgas. Låt Sverige ännu en gång vara det första landet i världen genom att likställa teckenspråket med svenska. På det sättet kommer det att neutralisera hörseltalnormen.

Svenska är ett talat språk som pratas av majoriteten. Vi på Teckenspråkets Röst är mycket säkra på att det svenska teckenspråket kan utvecklas till ett framtida majoritetsspråk – visuellt – eftersom språket gynnar alla och älskas av många. Människor – oavsett hörsel – tycker ofta att det svenska teckenspråket är väldigt vackert och spännande.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Isabel Engwall, Rebecca Jonsson 
Teckenspråkets röst