Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Höj ambitionsnivån, EU-politiker!

”Våra ungdomar runt om i Europa har visat den stora oro de känner för sin framtid”, skriver debattörerna.
”Våra ungdomar runt om i Europa har visat den stora oro de känner för sin framtid”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Michael Sohn/AP/TT

Dagens ETC

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en klimatpolitisk strategi, som ska behandlas vidare inom EU. Tyvärr är ambitionsnivån alldeles för låg i förslaget, skriver debattörerna.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Budskapet är kristallklart, ska vi klara att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning så måste utsläppen av växthusgaser minska med minst hälften till 2030. Den rapport som FN:s klimatpanel kom med inför det stora klimatmötet i Polen i december i fjol visade tydligt hur bråttom det är att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Redan 2020 bör utsläppskurvan brytas av, för att sedan gå brant neråt mot netto-noll, till ett läge där utsläppen balanseras av upptagen av koldioxid i sjöar, mark och skog. 


EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en klimatpolitisk strategi, som ska behandlas vidare inom EU. Tyvärr är ambitionsnivån alldeles för låg i förslaget. Där sägs att EU ska ha som mål att nå netto-noll utsläpp 2050. Det är minst 10 år för sent. De EU-parlamentariker vi nu väljer måste därför arbeta för att netto-noll i utsläpp nås långt tidigare än vad EU:s klimatstrategi säger, för att EU ska göra sin rättvisa del för att klara 1,5-gradersmålet. Det är helt enkelt så att den kommande mandatperioden kommer att bli avgörande för om vi inom EU ska klara vårt bidrag till Parisavtalet. 

Miljörörelsen har länge varnat för konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Den är ett hot inte bara för oss människor och våra barn och barnbarns framtid. Den är ett hot mot hela det ekologiska systemet, mot såväl djur- som växtliv både på land och hav. Vi ser därför klimatet som den fråga som ska stå i fokus nu inför EU-valet, med alla de konsekvenser klimatförändringen för med sig.

Som aldrig förr engagerar sig därför miljöorganisationerna i olika aktiviteter inför EU-valet. Vi har utfrågningar med dem som nu kandiderar till EU-parlamentet, vi anordnar seminarier för att belysa de frågeställningar vi står inför och för att ge möjligheter för alla att ta del i valdebatten och vi syns på gator och torg för att visa hur viktigt detta val är. 

Våra ungdomar runt om i Europa har visat den stora oro de känner för sin framtid. Det är nu upp till oss som vuxna, som väljare och politiker att visa att vi tar deras oro på allvar och att vi är beredda att vidta de förändringar som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Rösta den 26 maj och rösta för klimatet, #EUVoteForClimate! 

Karin Sundby
Ordförande, Klimat­riksdagen 

Roger Bydler
Styrelseledamot Klimatriksdagen