Hoppa till innehållet

Svar direkt

Debatt: Högskoleutbildning är en kvalitetssäkring av fritidshemmen

Dagens ETC

”Lärarförbundet ­kommer aldrig sluta kämpa för våra medlemmar på fritids­hemmen. ”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Lärarförbundet har tagit fram en rapport med statistik över lärartätheten i landets fritidshem. Det pågående läsåret har endast 37 procent av årsarbetarna i fritidshem en pedagogisk högskoleexamen, vilket är den lägsta andelen i Skolverkets tillgängliga statistik sedan 1995. Det gör att det i genomsnitt går 55,4 elever på varje utbildad lärare i fritidshem, och i många kommuner är situationen ännu värre.

Håkan Brodén påstår att Lärarförbundet ”sparkar neråt” och att vår rapport klumpar ihop barnskötare med outbildad personal i en ”osmaklig uppvisning i sifferdribbling”. Detta är helt felaktiga påståenden och ett orimligt tonläge. Lärarförbundet har lyft fram andelen anställda med högskolepedagogisk examen ur Skolverkets statistik. Vi har inte redovisat några andra kategorier av personal och följaktligen inte heller klumpat ihop dem.

Under de senaste tio åren har andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal sjunkit alltmer, samtidigt som andelen personal som helt saknar utbildning för arbete med barn har ökat till att nu vara 42 procent. Andelen barnskötare och fritidsledare har legat relativt konstant. Sammantaget är alltså utbildningsnivån sjunkande. Detta är ren, objektiv fakta som vem som helst kan kontrollera och inte någonting vi behöver debattera om.

Jag arbetar med många erfarna och uppskattade kollegor som är barnskötare och fritidsledare. De gör ett fantastiskt arbete på fritidshemmet. Men som engagerad i Lärarförbundet brinner jag för att förbättra villkoren för lärare i fritidshem, och för att höja kvaliteten i den fritidspedagogiska undervisningen. Vi lyfter fram statistik för att sätta fokus på våra medlemmars villkor och förutsättningar, och fritidshemmens behov av fler behöriga lärare i fritidshem för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Från och med den 1 juli 2019 införs krav på lärarlegitimation med behörighet för fritidshem för att få ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det är något som Lärarförbundet har kämpat för länge och en stor seger för både lärare och elever. Läraryrket är och ska vara ett legitimationsyrke där legitimationen är en kvalitetssäkring och ett bevis på särskild kompetens. När legitimationskravet träder i kraft kommer det bli ännu viktigare att följa upp andelen behöriga lärare, och att förbättra likvärdigheten för alla elever som tillbringar halva sin skoldag på fritids.

Lärarförbundet kommer aldrig sluta kämpa för våra medlemmar på fritidshemmen och för fritidshemmens kvalitet. Vi hoppas att alla yrkesgrupper inom fritidshemmen vill stå vid vår sida i kampen för mer resurser till fritids och fler utbildade, legitimerade lärare i fritidshem.

Ämnen i artikeln