Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Haven förtjänar en röst i Bryssel

Emma Nohrén (MP), på femte plats för Miljöpartiets lista till Europaparlamentet.
Emma Nohrén (MP), på femte plats för Miljöpartiets lista till Europaparlamentet. Bild: ETC Media

Dagens ETC.

Debatt av Emma Nohrén, MP.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det var kärleken till havet som först tog mig till politiken. Kärleken till ett hav som är så mycket mer än en badplats där våra barn leker vid bryggan om somrarna eller någonstans där vi kan fiska mat. Havet är hem åt miljontals arter som är viktiga delar av vårt globala ekosystem. Havet är våra lungor. Därför förtjänar det en röst i Europaparlamentet.

Vårt hav är fantastiskt, men vi får inte glömma att havet är under hot. Plasten, övergödningen och ålgräsängarna som håller på att försvinna är bara några exempel på utmaningar vi står inför. Det har hittats torskhanar som blivit könsmogna flera år för tidigt och Östersjötorsken riskerar att försvinna.

Det har länge pratats om att rädda Östersjön och nu är det är på tiden att politiken ingriper till naturens försvar. För vetenskapen är tydlig – överfisket av Östersjön måste få ett slut, annars riskerar ekosystemen att kollapsa. Det handlar helt enkelt om vår matsäkerhet. Om vi vill att våra barn ska kunna äta torsk även i framtiden så måste vi ställa om till ett hållbart fiske redan nu.

Det gäller inte bara Östersjön. Vi måste också styra upp det globala fisket. Den internationella fiskeripolitiken är avgörande för att utrota fattigdom och svält i världen. Där behöver vi stärka upp regelverket för importerad fisk och ställa samma miljömässiga- och sociala hållbarhetskrav på det som importeras som vi gör på det som fiskas inom EUs gränser.

Vi håller på att slita ut planeten. Precis som oss människor behöver naturen ibland få vila. Idag är bara en procent av världshaven skyddade områden. Det måste ändras, och det snart. Att skydda marina områden är en viktig insats för att ge haven en chans att återhämta sig.

Allt det här kanske låter självklart för många, men faktum är att när de andra partierna får välja vad EU ska lägga fokus på så pratas det sällan om havet eller klimatet över huvud taget. Jag vill vara tydlig – Miljöpartiet går till val på en stark och modig klimatpolitik, och den behövs för att ge havet en röst i Bryssel.

Jag och Miljöpartiet vill:

införa ett stopp mot bottentrålning

sluta med slöseriet med att fullt ätlig fisk fortfarande kastas tillbaka överbord

stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske

att subventioner som leder till överfiske fasas ut, samtidigt som det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas

utöka marina skyddsområden, fisket ska inte vara undantaget från tillståndsprövning i marint skyddade områden

Det var kärleken till havet som först tog mig till politiken. Nu vill jag ge tillbaka. Som tidigare riksdagsledamot och numera ordförande för miljömålsberedningen har jag jobbat varje dag för rena hav och levande vatten. Nu ber jag om förtroendet att få göra det i Bryssel.

Rösta på Miljöpartiet den 26 maj.