ETC Göteborg

Debatt: Hårdbantningen av Arbetsförmedlingen skapar kaos

Gunilla Carlsson (S) och Anna Johansson (S).
Gunilla Carlsson (S) och Anna Johansson (S). Bild: ETC Media

Dagens ETC. Offentliga investeringar och en aktiv arbetsmarknadspolitik leder till lägre arbetslöshet och bättre omställning och matchning. Alla som kan jobba ska jobba.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den S-ledda regeringens jobbpolitik har varit framgångsrik. Med nedskärningarna i Moderaternas och Kristdemokraternas budget försvåras möjligheterna att minska arbetslösheten.

Socialdemokraterna har höga ambitioner med jobbpolitiken. Det är därför som vi lyckats pressa ner arbetslösheten, sänkt ungdomsarbetslösheten och nått en sysselsättningsgrad som är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Samtidigt lyckas vi få allt fler nyanlända in arbete fortare.

I december fick Moderaterna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna, igenom sin budget i riksdagen. Den innebär kraftigt minskade anslag till Arbetsförmedlingen. Därför riskerar var tredje anställd som jobbar på Arbetsförmedlingen, totalt cirka 4500 personer, att bli av med jobbet. Den innebär ett hårt slag mot arbetsmarknadspolitiken och därmed mot möjligheterna att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Konsekvenserna av M:s och KD:s högerpolitik är tydlig och kommer att slå särskilt hårt mot glesbygdskommunerna. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm. De stora förlorarna är de orter som har högst arbetslöshet.

Nu har vi ett nytt politiskt läge. Samtidigt som budgeten innebär stora nedskärningar har vi en överenskommelse mellan fyra partier som innebär att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och myndighetens roll kommer att förändras. Det är en tuff utmaning men Socialdemokraterna är garanten för att reformeringen av Arbetsförmedlingen genomförs på ett sätt som garanterar kvaliteten och förhindrar ett storskaligt privatiseringsexperiment.

Vi socialdemokraterna har höga ambitioner för arbetsmarknadspolitiken, oavsett hur formerna för Arbetsförmedlingens arbete kommer ser ut. Offentliga investeringar och en aktiv arbetsmarknadspolitik leder till lägre arbetslöshet och bättre omställning och matchning. Alla som kan jobba ska jobba.