Hoppa till innehållet

Jämställdhet

Debatt: Håll fast vid målet att mäns våld ska upphöra

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Mäns våld är ett globalt folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Samtidigt diskuteras att målet “att mäns våld mot kvinnor ska upphöra” ska omformuleras och bli mer generellt.

RFSL tycker att det är viktigt att behålla begreppet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Regeringen utreder en ny och mer inkluderande formulering för det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. RFSL menar att vi behöver behålla begreppet “mäns våld mot kvinnor” eftersom det fyller en viktig roll i det fortsatta arbetet för ett jämställt Sverige. Målet visar att vi lever i ett patriarkalt samhälle där ojämställdheten är strukturell. En jämställdhetspolitik utan detta mål kommer inte att bli effektiv. 

En jämställdhetspolitik utan detta mål kommer inte att bli effektiv. 

Gång på gång möts vi av fruktansvärda berättelser om makar, pojkvänner eller ex som utsatt kvinnor för fruktansvärda brott med allvarliga följder. I värsta fall döden. Alltför ofta inför sina barn, och trots det kan förövaren sedan tilldelas vårdnaden i svensk domstol. 

Som många feministiska aktörer uttrycker det, är detta ett av de allra tydligaste uttrycken för att vi fortsatt lever i ett patriarkalt och ojämställt samhälle. 

RFSL driver sedan 25 år tillbaka en stödmottagning för hbtqi-personer som blir utsatta för våld i sina nära relationer. Det handlar om olika former av våld: psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Ibland med inslag av hedersmotiv, ibland inte. Erfarenhet av omvändelseförsök är också vanligt. Våld i hbtqi-personers nära relationer, eller hedersrelaterat våld mot hbtqi-personer, ser till stor del ut som annat våld. Det som särskiljer är svårigheterna att få stöd, osynligheten och bristen på etablerade termer för detta våld. 

Avsaknaden av begrepp och kunskap om våld mot hbtqi-personer försvårar arbetet med att skapa förutsättningar för att fler ska få hjälp. Det är något RFSL länge har belyst i möte med makthavare. 

Alla, oavsett kön och ålder, ska ha samma rätt till kroppslig integritet och att leva utan att utsättas för våld. Men det finns ingen motsättning i att stärka arbetet mot våld riktat mot hbtqi-personer och att samtidigt synliggöra mäns våld mot kvinnor och den patriarkala grund detta våld vilar på. 

Vi är övertygade om att dessa båda viktiga uppgifter tvärtom kan förstärka varandra. Det visar också många verksamheter runtom i landet, där aktivister, föreningar och jourer hjälps åt och gör gemensam sak. 

I det våldspreventiva arbete som sker vill RFSL att arbetet mot våld i hbtqi-personers relationer också lyfts upp och prioriteras, så att fler kan få hjälp och tystnadskulturen kan brytas. Men det bör inte ske genom att målet “mäns våld mot kvinnor ska upphöra” stryks och ersätts med en mer generell formulering. Vi anser att tvärtom att mycket skulle gå förlorat om det förslaget skulle bli verklighet.

Hbtqi-rörelsen och den feministiska rörelsen har viktiga gemensamma värderingar: att ta människor ska kunna makten över sina egna liv och att bli respekterade för den man är. De erfarenheter som finns inom kvinno- och tjejjourerna, och som i decennier arbetat i motvind, är livsviktiga. Vi behöver arbeta mer tillsammans, och RFSL vill vara en konstruktiv kraft för att våldet ska upphöra. 

Sverige måste få stopp på mäns våld, och vilka mål vi sätter är avgörande i det arbetet. Det har snart gått 20 år sedan det jämställdhetspolitiska målet om mäns våld antogs. Vi ska inte stryka det målet, utan istället arbeta med full kraft för att det uppfylls.

00:00 / 00:00