Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Gud låg inte bakom Big Bang

ETC Malmö

Kyrkan har alltid haft svårt att hänga med sin tid och än i dag beklagar kristna det sekulära samhället. Vissa försöker dessutom fortfarande förklara evolutionen som Guds heliga plan. Det är skrämmande, anser debattören Gay Glans.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Kyrkan har alltid haft svårt att hänga med sin tid och än i dag beklagar kristna det sekulära samhället. Vissa försöker dessutom fortfarande förklara evolutionen som Guds heliga plan. Det är skrämmande, anser debattören Gay Glans.

Kristendomen kan inte beskyllas för att ha berett vägen varken för religions- och trosfriheten, eller åsikts- och yttrandefriheten. Några av mänsklighetens kanske viktigaste framsteg. Tvärtom. Och istället för att stärka vetenskapens försök att förstå ”skapelsen” ger den oss tron på en skapare.

Visst är det utmärkt att kyrkan har valt sin första kvinnliga ärkebiskop. Men dröjsmålet illustrerar också en oförmåga att leda utvecklingen framåt. Framstegen som kyrkan har åstadkommit har gjorts under en stark yttre press.

Utan upplysningstidens tro på förnuftet, utan arbetarrörelsens framsteg hade kristendomen fortfarande hyllat ett bibliskt maktfördelningssystem. Utan kvinno- och HBT-rörelsen hade kvinnliga präster och enkönade äktenskap aldrig accepteras.

Troende lyfter gärna fram den kristna moralen som en förutsättning för de mänskliga rättigheterna. Fel, den har snarare fungerat som ett hinder. Däremot har man anpassat tolkningen av moralen till sin samtid när man har tvingats till det. När styrkeförhållandet i relation till de sekulariserade krafterna har varit till deras nackdel.

Den kristna inställningen till vetenskapens framsteg är inget undantag. De ifrågasätts om än inte lika maktfullkomligt som på Galileos tid. Evolutionsteorin är obestridlig, vilket har tvingat de troende att införliva Darwins upptäckt i sin världsbild.

Men att Gud skulle leda evolutionen utifrån en helig plan är en grov förvanskning av evolutionsteorin. Evolutionen saknar både avsikt och mål, resultatet blir vad det blir. Det är ett utmärkt exempel på hur tron hindrar istället för att vara en tillgång för förståelsen av ”skapelsen”.

Lawrence M Krauss beskriver i Ett universum ur ingenting skapelsens tillkomst utan Gud. Han koncentrerar sig på frågan: Hur kunde universum skapas ur ingenting och utan avsikt? När inte ens tiden och rummet existerade? Först med Big Bang, för 13,7 miljarder år sedan, skapades universum och med det också rummet och tiden. Innan dess fanns ingenting, inte ens tomrummet, vilket förnekas av troende eftersom det gör Gud överflödig.

Vatikanen välkomnade Big Bang-teorin som det vetenskapliga beviset för Guds existens. En existens som redan upplysningsfilosoferna motsatte sig. Författaren och evolutionsbiologen Richard Dawkin skriver: ”Filosofer av David Humes kaliber behövde inte ens resa sig ur länstolen för att visa på den fatala bristen i argument av det slaget; de leder automatiskt vidare till frågan om skaparens eget ursprung.”

De troende hävdar att universum skapades av en evig gud. Om det nu skulle vara rätt; var befann han sig i så fall innan han började skapa och varför väntade han i evigheten innan han satte igång? Universum är ju med sina 13.7 miljarder år inte ens en mikrosekund gammalt i jämförelse med evigheten?

Stefan Gustavsson skriver i Kristen på goda grunder: Universum kan inte vara evigt och självexisterande, det har haft en begynnelse och är beroende. Slutsatsen är att det måste finnas något utanför universum, något som orsakat dess uppkomst och utgör en grund för dess existens.”

Men Gustavssons besvarar med det inte den grundläggande frågeställningen om alltings ursprung. Han flyttar bara problemställningen bortom vår möjlighet att förstå; till tron på en gud vars existens omöjligt kan bevisas.

Många troende beklagar sekulariseringens framgångar alltsedan upplysningstidens dagar. Men inte bara det; man hoppas dessutom på kraftfulla kristna motåtgärder. Det skrämmer mig. 
Gay Glans

Ämnen i artikeln