Debatt. .

2020-01-12 16:59
Foto: Jessica Gow/TT
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

Grundläggande välfärd har skjutits över på civilsamhället

Civilsamhällets organisationer som fick stöd för att arbeta för nyanlända barn och ungas etablering i samhället blev istället tvungna att arbeta med grundläggande behov som mat och sovplatser. En ny rapport visar hur omsvängningen i asylpolitiken kraftigt har försvårat unga nyanländas situation, det skriver rapportförfattarna i veckans debatt.

”Jag har arbetat med barn i utsatta situationer i 30 år och har aldrig tidigare sett en svårare situation”. Uttalandet kom från en av paneldeltagarna på Allmänna arvsfondens konferens i förra veckan då civilsamhällets organisationer, myndighetsrepresentanter och politiker diskuterade vår utvärderingsrapport Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet.

Under tre år har vi dokumenterat framgångsfaktorer och svårigheter i ett stort antal av de 100 projekt som erhållit stöd från Arvsfonden för att, med regeringens egna ord år 2014, ”stärka, stödja och öka förutsättningar för nyanlända barns och ungas etablering i samhället…”. Drygt 500 miljoner kronor kommer att ha delats ut när samtliga projekt inom satsningen avslutats och i nuläget har verksamheterna närmare 20 000 aktiva nyanlända och betydligt fler har nåtts, och kommer att nås, av projektens aktiviteter och verksamheter. Aktiviteter inom idrotts- och föreningslivet, kultur och skapande, hälsofrämjande initiativ och kunskapsspridning om mänskliga rättigheter pågår fortfarande i hela landet.

Vi vill med denna text lyfta fram två centrala resultat i vår utvärdering som rör förutsättningar för att arbeta långsiktigt med etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Det första rör betydelsen av den kraftigt förändrade asylpolitiken med tillfälliga uppehållstillstånd som regel, arbete som den enda vägen till permanent uppehållstillstånd, begränsad familjeåterförening och betydligt fler avslagsbeslut, vilken införts i kombination med åtstramningar i välfärden. Förändringarna har haft stor betydelse för nyanlända barn och unga, för civilsamhällets organisationer och inte minst för villkoren för att skapa ett inkluderande samhälle. Basen för ett sådant är trygghet, stabilitet och möjlighet att få leva tillsammans med sina nära och kära. Dessa grundstenar undermineras av den rådande migrationspolitiken.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

En tydlig kontrast framträder i utvärderingen mellan de som kom innan den tillfälliga begränsningslagen aviserades i november 2015 och de som drabbats av den förändrade migrationspolitiken. De som drabbats uppvisar allt svårare psykisk ohälsa, i synnerhet ungdomar som kommit ensamma till Sverige vilket är den grupp som paneldeltagaren ovan hänvisade till. Den osäkra livssituationen påverkar också möjligheten att kunna bearbeta tidigare trauman.

Ungefär hälften av de projekt som ingår i utvärderingen uppgav att de arbetar med att tillfredsställa basbehov i form av mat och sovplats, socialt stöd och juridisk rådgivning vilket inte ingått i deras ursprungliga syfte och mål. Detta har blivit en nödvändighet för att kunna genomföra någon verksamhet överhuvudtaget.

Vårt andra resultat som tydligt framträder i utvärderingen handlar om att senare års hantering av människor som sökt skydd i Sverige har inneburit att ansvar för grundläggande välfärd har flyttats över från statliga och kommunala institutioner till civilsamhällets organisationer.

Effekterna av denna utveckling ser vi redan i dag men det är svårt att förutse deras vidare betydelse på sikt. Vad vi kunnat konstatera i utvärderingen är att många aktörer inom civilsamhället blivit tvungna att arbeta med att sörja för grundläggande välfärd – behov som ska tillgodoses av det offentliga utan förhandling för det handlar om grundläggande sociala och politiska rättigheter. Detta menar vi kommer att ha en inverkan på välfärden som helhet, och gränsdragningar gällande välfärd, framöver.

Nyanländasatsningen planerades under hösten 2015, samtidigt som ett stort antal barn och vuxna sökte skydd och välkomnades i Sverige. Mycket pengar satsades och ett enormt engagemang investerades när satsningen slutligen kom att lanseras i mars 2016, vilket skedde kort efter regeringens helomvändning i frågan om människor på flykt.

Vår rapport ger viktiga kunskaper om konsekvenserna av den nuvarande migrationspolitiken och om förutsättningarna för att verka för etablering och delaktighet i den tid som nu råder.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg och Hedvig Obenius van Stellingwerff 
Linköpings universitet