Debatt

Debatt: Greider missar maktanalysen

Dagens ETC. Göran Greider konstaterar att ”vänstern har helt enkelt förlorat på alla former av postmodernism” i Dagens ETC (24/9). Att så lättvindigt avfärda ett tankesätt som varit revolutionerande för att förstå maktrelationer mellan människor är anmärkningsvärt, skriver Victoria Frisk Garcia

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Postmodernismen, en idéströmning som blev stor under 80-talet, ämnar att kritisera tanken om subjekt, objektivitet, förnuft och de stora berättelsernas universalitet. Ur postmodernismen har nya idéer formats; såsom postkoloniala och intersektionella perspektiv. Gayatri Spivak, en framträdande tänkare inom det postkoloniala studiet, menar att det i grund och botten handlar om att studera maktens funktionssätt. Centrala frågor är: Vem skriver historia? Vem får tala? Vem för vems talan? Vem lyssnar? Detta är frågor som bör vara av högsta intresse för vänstern.

Traditionellt har vetenskapen och historieskrivningen präglats av en stark androcentrism och västcentrering. Inom utvecklingspsykologin har det historiskt sett inte varit konstigt att göra en studie med ett urval som enbart består av män och sedan hävda att resultaten är applicerbara på hela jordens befolkning, även kvinnor. Detta ansågs inte vara dålig forskning utan i högsta grad objektiv och neutral. Inom genusvetenskaplig forskning har studiet av ”tredjevärlden-kvinnan” resulterat i generaliserande slutsatser som i sin tur orsakat större osynliggörande av kvinnor i tredje världen. Att alla kvinnor lyder under samma förtryck, den stora universella berättelsen inom feminismen, gör att skillnader mellan olika grupper av kvinnor riskeras att missas.

Att kritisera begrepp so subjekt, objektivitet och förnuft är därför helt avgörande i att förstå människors villkor och liv.

Göran Greider har en poäng att lyfta relativismens farliga natur, framför allt i dessa tider av fake news och alternativa fakta. Och detta är också någonting som diskuteras, framför allt inom feminstisk vetenskapskritik. Att lyfta upp värdeladdningen i vetenskapen blir ett sätt att göra den mer vetenskaplig och transparent. Genom postkoloniala och intersektionella perspektiv kan vi studera maktrelationer och inte göra samma misstag att ytterligare exploatera marginaliserade grupper.

Göran Greiders lata avvisande av postmodernismen och dess avkommor är ett symptom på en vänster som inte är villig att anpassa sig efter en verklighet som inte är densamma som förr. Kanske är det detta som vänstern har förlorat på.