Debatt. .

2017-09-17 09:00
Bild: Polisen / Janerik Henriksson/TT

Göteborgspolisens flygblad tummar på sanningen

Demonstrationsfriheten är inte en absolut rättighet och kan inskränkas blanda annat med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.

Den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen marschera över Göteborgs gator. Tillsammans med tusentals andra kommer vi i nätverket Gatujuristerna sluta upp i motdemonstration.

Polisen i Västra Götaland publicerade i förra måndagen ett flygblad med information till både nazisterna och motdemonstranterna, innehållande information kring hur deltagare kan underlätta för polisen och undvika att begå brott. Flygbladet innehåller tyvärr ett par juridiska underligheter vilket vi gatujurister anser oss tvingade att påtala.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I den del av flygbladet som riktar sig till motdemonstranterna uppmanar bland annat polisen motdemonstranterna att be maskerade motdemonstranter att ta av sig sin maskering. Det finns olika skäl till varför motdemonstranter väljer att maskera sig.

Ett vanligt skäl är att undvika att ens namn och ansikte hamnar i nazisternas databaser, något som kan leda till stor fara för den enskilda. Som utgångspunkt är maskering tillåtet enligt svensk lag.

Det innebär att demonstranter får täcka sitt ansikte vid demonstrationer så att det försvårar identifiering. Polisen har endast vid pågående ordningsstörning möjlighet att inskränka rätten till maskering, detta genom att besluta om tillfälligt maskeringsförbud som då gäller alla närvarande. I enlighet med lagens ordalydelse ställer vi oss kritiska till den antydan om tillfälligt maskeringsförbud som polisen gör i flygbladet. Det går juridiskt sett inte att utfärda i förväg.

Vidare skriver polisen: “Den som med oväsen eller på annat sätt stör ett tillståndsgivet möte kan bli avvisad och rapporteras för störande av allmän sammankomst.”

För det första, uttrycket “rapportera” existerar inte rent juridiskt. Vi antar att polisen menar att någon kan bli delgiven misstanke för ett brott. Men paragrafen som reglerar nämnda brott, störande av förrättning eller allmän sammankomst, saknar helt praxis där handlingar utförts under en demonstration.

Detta då paragrafen ifråga tar sikte på helt andra situationer än just offentliga demonstrationer, som av tradition innefattar åsiktsyttringar av olika slag. Den reglerar istället situationer såsom begravningar och domstolsförhandlingar. Vad polisen menar med att de ska “rapportera” högljudda personer för störande av allmän sammankomst är därmed högst oklart.

Demonstrationsfriheten är inte en absolut rättighet och kan inskränkas blanda annat med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten. Att polisen ger ut flygblad riktat till nazister för att förhindra brottsliga handlingar talar för att polisen bedömer att det finns en säkerhetsrisk. Om polisen på förhand insett detta, att det finns en risk för våld och hets mot folkgrupp, är frågan varför de godkänt nazisternas demonstration.

Vi ifrågasätter att yttrande- och demonstrationsfriheten för organiserade nazister får väga tyngre än säkerheten för så många andra, inte minst för de som firar Jom kippur i synagogan bara några hundra meter från nazisternas demonstration.

Som avslutning vill vi Gatujurister rikta ett par välmenande tips till polisen:

• Utgå inte från att motdemonstranter är brottslingar

• Vilseled inte kring maskering, det är som utgångspunkt tillåtet

• Hota inte med “rapportering” för handlingar som inte säkert är brottsliga.

Till alla antirasister: Hoppas vi ses i Göteborg den 30 september – vi kommer att finnas på plats i lila västar för att dokumentera och besvara frågor!

Nätverket Gatujurister 
Clara Bergstrand, juriststudent Albin Hall, juriststudent Hedda Lärka, juriststudent Joel Nordström, juriststudent Alice Åberg, juriststudent Karin Åberg, jurist