Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Göteborgs stad måste bli bättre på cykel

Debattörerna konstaterar att Göteborgs Trafikkontor är bra på kollektivtrafik, men när det gäller cykling följs inte alltid de rekommendationer som finns.
Debattörerna konstaterar att Göteborgs Trafikkontor är bra på kollektivtrafik, men när det gäller cykling följs inte alltid de rekommendationer som finns. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

”Det finns en tydlig vilja att öka cyklingen i Göteborg, men för att det ska bli verklighet behövs också skicklighet bland dem som ritar och bygger cykelinfrastruktur.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I en växande stad flyter trafiken bättre om fler lämnar bilen hemma. Men Västtrafik gjorde nyligen en undersökning som visade att en majoritet inte avser att ändra sina resvanor.

Vi i Cykelfrämjandet konstaterar att Göteborgs Trafikkontor är bra på kollektivtrafik, men när det gäller cykling följs inte alltid de rekommendationer som finns i stadens Cykelprogram och Trafikverkets handbok, ”Vägars och gators utformning”. Gör man det skulle cyklingen troligen öka.

Göteborg har ett stort nät av cykelbanor med bra yttäckning, men kvaliteten är inte alltid som man kunde önska. Linjeföring och bredd följer inte rekommendationerna. Cykelbanorna är ofta dubbelriktade, trots att forskning och rekommendationer samstämmigt säger att cykelbanor i tätort ska vara enkelriktade på ömse sida om gatan. Då förbättras samspelet i korsningar, genom att cykelbanorna följer mönstret för högertrafik. Då minskar risken för att ”cyklister kommer från ingenstans”.

Det finns en tydlig vilja att öka cyklingen i Göteborg, men för att det ska bli verklighet behövs också skicklighet bland dem som ritar och bygger cykelinfrastruktur. Ett exempel på detta är nya Korsvägen. Cykelfrämjandet konstaterar att liggande förslag för ombyggnad av Korsvägen inte följer kommunens Cykelprogram. I brev till Trafikkontoret och på vår blogg visar vi hur nya Korsvägen kan fungera bättre för såväl gående och kollektivtrafik som cykling om man följer Cykelprogrammet.

Det behövs också nya generationer cyklister. Då föräldrar ofta är tveksamma till att låta sina barn cykla i trafik vore det bra med cykelundervisning i skolan. Det behöver inte ta tid från annat, utan kan tvärtom göras till en del av undervisningen. I slöjden skulle eleverna kunna lära sig kontrollera cykelns bromsar och belysning. I idrotten kan de lära sig cykla självständigt i trafik. Det är angeläget med trafikutbildning då ungdomar numera väntar med att skaffa körkort för bil.

Kommunen bör också se över skolkort till kollektivtrafiken. Det är tveksamt att ge gratis skolkort till elever som bor nära skolan. Tvärtom är det lämpligt att eleverna går och cyklar, eftersom forskning visar att motion förbättrar inlärningen.

Cykelutbildning för vuxna är en annan viktig pusselbit. För nyanlända som inte tidigare fått lära sig cykla innebär det en stor frihet att kunna cykla. Cykeln ger möjlighet att komma vart man vill, när man vill. För att det ska fungera behövs även ett cykelkök eller en cykelverkstad i närheten, där man själv lagar cykeln eller där man lämnar in cykeln till reparation. Det är tyvärr inte fallet i alla stadsdelar idag. Här finns möjlighet till goda samarbeten mellan kommunen, cykelrörelsen och näringslivet.

Cykeln är ett snabbt och enkelt sätt att komma från A till B. Med cykelbanor som byggs enligt rekommendationerna, cykelutbildning till elever och vuxna, och möjlighet till cykelreparation i alla stadsdelar kan cyklingen öka i Göteborg.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00