Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gör konventionen för funktionsnedsatta till lag

 ”Det handlar om allt ifrån brist på teckenspråkstolkning till begränsad personlig assistans.”
”Det handlar om allt ifrån brist på teckenspråkstolkning till begränsad personlig assistans.” Bild: Foto: Kallestad, Gorm

ETC nyhetsmagasin.

Den svenska lagen är idag otillräcklig och det är på hög tid att stärka funktionsnedsattas rättigheter. Det menar flera av Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, som vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) ska bli lag.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

FN tog beslut om CRPD, även kallad Funktionsrättskonventionen, år 2006 och den ratificerades av Sverige 2008. Vårt demokratiska samhälle har en skyldighet att både ge individer tillträde till rättigheter och att skydda dem. Men det sker inte nu.

För 30 år sedan upprättades Barnkonventionen som vid årsskiftet inkorporerades i svensk lagstiftning. Äntligen ges barn tillträde och skydd till sina rättigheter. Men vi ska aldrig behöva vänta så länge. Rättigheter ska tillämpas som en princip för alla. Sverige är inte alltid först med att tillgodose rättigheter. Ett exempel är kvinnors rösträtt. Ett annat är Barnkonventionen. Nu finns en chans att göra rätt för personer med funktionsnedsättning.

Svensk lagstiftning är idag otillräcklig på funktionsrättsområdet och vi ser gång på gång att alla barn och unga inte får sina rättigheter tillgodosedda. Den ideella sektorn påpekar detta löpande mot Sveriges regering men inget sker. Lagstiftning skulle inte bara möjliggöra en bättre funktionsrättspolitik och bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, utan också möjlighet för sektorer att ansvarsutkräva varandra.

Tystade röster är ett hot mot demokratin. Allt oftare försvagas det fria ordet och människor förvägras delaktighet. Lika villkor för engagemang är en förutsättning för allas lika värde. Nu kränks och diskrimineras organiserade barn och unga med funktionsnedsättningar genom att de inte får tillräckligt eller rätt stöd för politiskt engagemang i partier såväl som i intresseorganisationer. Det handlar om allt ifrån brist på teckenspråkstolkning till begränsad personlig assistans som gör det omöjligt att ens ta sig till mötesplatsen. Det demokratiska utrymmet krymper och den politiska ojämlikheten ökar när barn och ungdomar inte kan engagera sig självständigt och fritt.

Sveriges regering måste agera för att tillgodose rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi ska aldrig behöva vänta. Gör Funktionsrättskonventionen till svensk lag.

Beatrice Larsson,

ordförande Stolta Magar

Cajsa Helin Hollstrand,

ordförande Unga Reumatiker

Freja Anckers,

ordförande Unga Allergiker

Hanna Öfors,

förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade

Jonathan Elebjörk Wahlström,

ordförande Unga Hörselskadade

Juni Sowell,

ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Moa Borg Renlund,

ordförande Svenska Celiakiungdomsförbundet

Rosaline Marbinah,

ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

00:00 / 00:00