ETC Sundsvall

Debatt: Gör 2018 till en vändpunkt – du också

Bild: Bild: ANDERS WIKLUND / TT

ETC Sundsvall. Det två senaste åren har vi runt om i landet sett en enorm kraftansträngning i stora delar av samhället för att klara en akut och värdig mottagning av flyktingar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Sundsvall som står för åsikten.

Hundratusentals människor har ställt upp och visat vad mångas engagemang, solidaritet och medmänsklighet kan åstadkomma för medmänniskor som råkat födas i krigets och fattigdomens helvete. Och som vanligt var de många enskilda människornas ideella insatser avgörande.

Men det finns också en mörk hotbild. Högerextrema och nazistiska motkrafter blir alltmer högljudda.

På flera håll i landet syns uniformerade och våldsbejakande nazister på våra gator och torg. Och nästan alla är män. Många förnekar att förintelsen av sex miljoner judar har ägt rum.

Utvecklingen i Sverige följer utvecklingen i övriga Europa. Och i flera kommuner finns nazistsympatisörer som är demokratiskt invalda i fullmäktigen. Motsättningarna och hatet piskas upp i sociala medier i en flod av nazistiska slagord med hat och hot. Öppenhet och sammanhållning ersätts av ökade motsättningar, segregation och social oro.

Nu står vi inför nya utmaningar där samhällets samlade insatser återigen blir avgörande. Det handlar om grundläggande rättigheter om arbete, bostad, utbildning och en meningsfull fritid. Behov som de flesta av oss redan förverkligat och som också borde vara självklart för alla, i ett av världens rikaste länder. Men så är det inte.

Nu ställs hela samhället på nya prov om vad vi menar med solidaritet, medmänsklighet och människors lika värde och vad som måste prägla ett civiliserat samhälle. Det förutsätter också ett ledarskap på alla nivåer som präglas av mer öppenhet, medmänsklighet och ansvarstagande för det gemensamma och mindre av girighet, egenintresse och maktfullkomlighet.

Nästa år väntar också en valrörelse där vi som medborgare i demokratiska val får vara med och forma vårt framtida samhälle en rättighet och skyldighet som många andra världsmedborgare bara drömmer om. Det blir ett ödesval och en temperaturmätare på tillståndet i välfärdslandet Sverige.

Ansvaret vilar tungt på de etablerade demokratiska partierna att minska inflytandet från rasistiska och främlingsfientliga krafter.

Även den pågående Metoo-kampanjen handlar i grunden om människors lika värde och får inte stanna vid en kampanj. Den strukturella könsdiskrimineringen som vi ser mitt ibland oss och i alla grupper skär rakt igenom hela samhället och måste följas av en fortsatt konstruktiv dialog och nödvändiga politiska beslut.

Vi vill se en valrörelse där asylrätten värnas och där kampen mot främlingsfientlighet, rasism och alla former av diskriminering står i fokus.

Inga nazister och inget våld på våra gator och torg. Den våldsbejakande politiska extremismen måste bekämpas med demokratiska medel.

Nästa år fyller 5i12-rörelsen trettio år. Låt oss tillsammans göra 2018 till en vändpunkt!