Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gör som Wales regering – stoppa klimatskadliga motorvägsbyggen

Bild: Skiftet

Dagens ETC.

Wales regering fattade beslut sommaren 2021 om att stoppa motorvägsprojekt för att minska klimatpåverkan från biltrafik. I torsdags gjorde den svenska regeringen tvärtom och offentlig­gjorde att motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras fullt ut. Gör om, gör rätt, skriver nätverket Tvärnit Södertörn.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

För att leva upp till Parisavtalet har Sverige antagit ett klimatmål som innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än år 1990. För inrikes transporter (flyg borträknat) finns ett eget etappmål som innebär att ­utsläppen ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

Men det verkar inte som att det har sjunkit in för regeringen att klimatkrisen kräver faktiska åtgärder för att nå målet och att det inte går att fortsätta med business as usual. Istället ger man besked om att finansiera Tvärförbindelse Södertörn, en motorväg strax söder om Stockholm.

Regeringens egna expert­myndighet Naturvårdsverket har länge varnat för att motorvägen kommer att motverka klimat­målen. I ett yttrande till Trafikverket skriver Naturvårdsverket att det inte kommer räcka med effektivare fordon och ökad andel förnyelsebara drivmedel för att nå våra nationella klimatmål för transportsektorn och att Tvärförbindelse Södertörn kommer att ge bilen en ökad ­konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Men det är inte bara sin egen myndighet som regeringen struntar i. Regeringen har själv beslutat om att tillsätta en utredning, ”Rätt för klimatet”, SOU 2022:21, som överlämnade sitt slutbetänkande i maj. Där slås fast att bil- och lastbilstrafiken måste minska och att Trafikverket måste få förändrade instruktioner i enlighet med det vilket skulle innebära stopp för många planerade motorvägsprojekt.

Även Klimaträttsutredningen säger att det inte räcker med elektrifiering för att nå klimatmålet. Men ändå så ger regeringen full finansiering till motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn.

I Wales beslutade den socialdemokratiska regeringen i juni 2021 om stopp för nya vägprojekt för att minska klimatpåverkan från biltrafik. Policyn innebär att infrastrukturmedlen ska användas till kollektivtrafik, cykelvägar och underhåll av befintligt vägnät. Biträdande minister för klimat- och transportplaneringsfrågor Lee Waters sa följande om beslutet (vår översättning):

“Vi behöver gå från att spendera pengar på projekt som uppmuntrar fler människor att köra bil till att istället spendera mer pengar på att underhålla våra vägar och investera i riktiga alternativ som ger människor ett meningsfullt val.”

Även i Sverige kommer det att krävas stora insatser för att ­ställa om transportsektorn. Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och domineras av utsläpp från vägtrafiken enligt ­Naturvårdsverket. Vi behöver ställa om till ett transporteffektivt samhälle: en samhällsplanering som främjar närhet, täthet och funktionsblandning, mer kollektivt åkande, järnväg framför vägtrafik, mer cykel och gång.

Det verkar som att bara regeringen är kvar i det förgångna. Naturvårdsverket, trafikforskare, regeringens egna utredningar och miljörörelsen pekar ut en riktning mot ett transporteffektivt samhälle. 

Nu senast i april så anordnades en demonstration av oss i nätverket Tvärnit Södertörn där representanter för ett 15-tal miljöorganisationer, föreningar, politiska partier och deras ungdomsförbund under parollen ”Stoppa motorvägen – rädda klimatet”.

Vår uppmaning till statsminister Magdalena Andersson (S), klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är att lyssna på ert systerparti i Wales och stoppa klimatskadliga motorvägsbyggen. Ni kan börja med att skrota ­Tvärförbindelse Södertörn.

00:00 / 00:00