Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gör om reseavdraget – både för klimatet och landsbygden

Bild: Emelie Lundman/Shutterstock

Dagens ETC.

Regeringens förslag på nytt reseavdrag är en rättvisereform som kommer öka kollektivtrafikantdelen, krympa klimatutsläppen, minska fusket och stärka möjligheterna att leva i hela landet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Redan 1981 ifrågasatte den dåvarande regeringen reseavdragets utformning eftersom avdraget ofta gavs helt felaktigt, gynnade resor med egen bil och hämmade intresset för kollektivtrafik och samåkning. Nu över 40 år senare finns bristerna fortfarande kvar.

Över hälften av dem som gör reseavdrag gör felaktiga avdrag, visar Skatteverkets statistik. Av de felaktiga avdragen gör 96 procent fel till sin egen fördel och fem procent till sin nackdel. Om felen beror på okunskap borde felen till fördel och nackdel vara ungefär lika stora. Det är därför svårt att dra någon annan slutsats än att det till stor del handlar om fusk. Svindlande 44 procent av avdragets kostnader, 2,4 miljarder kronor/år beror på fusk och fel, enligt en färsk rapport från Skatteverket. 

Ett annat problem är rese­avdragets orättvisa utformning. När två grannar som arbetar på samma arbetsplats gör reseavdrag är höginkomsttagarens avdrag värt 20 procent mer än låg- och medelinkomsttagarens. Tar någon av dem istället tåget eller bussen till jobbet får hen bara en bråkdel av bilavdraget. Ofta ingenting. Konsekvensen har blivit att nio av tio som gör reseavdrag reser till jobbet med bil.

Reseavdraget har dessutom framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstads­regionerna som reser med bil, enligt Landsbygdskommittén. Trots att det ofta finns väl utbyggd kollektivtrafik i dessa regioner.

För att minska klimatutsläppen, reducera de regionala skillnaderna och komma till rätta med fusket och felen och göra systemet rättvist har regeringen föreslagit att reseavdraget ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion i två steg. 

I juni ska riksdagen rösta om att ändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till åtta kronor/mil. För personer med vanliga inkomster motsvarar det en höjning av reseavdraget från 18,50 till 25 kr/mil. En ökning som kan ge flera tusen kronor mer i plånboken. 

En sjuksköterska som bor i Vårgårda och arbetar i Falköping kommer reducera sin skatt med 13 800 kronor om regeringens förslag går igenom riksdagen, jämfört med 10 800 kronor med dagens reseavdrag om hon pendlar med bil och noll kronor om hon väljer kollektivtrafiken.

Medan en lärare som bor i Kungsbacka och jobbar i Göteborg kommer få en skattereduktion på 4 400 kronor. Med nuvarande reseavdrag får hen en skattelättnad med 3 500 kr vid pendling med bil och 800 kronor om hen reser kollektivt.  

Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor och lönerna är högre i storstads­regionerna ökas jämställdheten och minskas de regionala skillnaderna. För att jämna ut de geografiska skillnaderna ännu mer föreslås att reduktionen ska bli generösare utanför storstäderna. De som bor och arbetar i någon av de storstadskommuner som räknas upp i förslaget får bara skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 kilometer, i övriga landet är gränsen 15 kilometer.  

Med en färdmedelsneutral skattereduktion försvinner incitamentet att ta egen bil genom att alla beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet. Resultatet blir högre kollektivtrafikandel och minskade klimatutsläpp. 

När tidsvinstregeln tas bort blir skattereduktionen enklare att deklarera och lättare att kontrollera, med minskat fusk och lägre utsläpp som följd.  

Efter fyra decennier är tiden mer än mogen att komma till rätta med bristerna i reseavdraget. I Landsbygdskommittén och Miljömålsberedningen kom partierna i riksdagen överens om att reseavdraget behöver reformeras för att förbättra tillgängligheten i landsbygden, gynna resor med låga utsläpp och öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Regeringens förslag är en rättvisereform som kommer öka kollektivtrafikandelen, krympa klimatutsläppen, minska fusket och felen, förbättra jämställdheten, stärka möjligheterna att leva i hela landet och bidra till större arbetsmarknadsregioner. 

Håll fast vid överenskommelserna. För landsbygdens och klimatets skull.