Debatt. .

2020-11-16 08:35
”Ett klockrent exempel på hur den sexuella exploateringen av kvinnors kroppar har förändrats av gigekonomin är appen Onlyfans”, skriver debattören. Bild: Shutterstock
”Ett klockrent exempel på hur den sexuella exploateringen av kvinnors kroppar har förändrats av gigekonomin är appen Onlyfans”, skriver debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Gigprostitutionen är här – vi har ett ansvar att stoppa den

Att kvinnors kroppar blir till en vara är inget nytt. Men med ny teknik skapas en till marknad. Alma Lindén varnar för gigprostitution, där kapitalism och könsmaktsordning sammanstrålar.

De senaste veckorna har diskussionen om gigekonomin blossat upp. Gigjobben är förvisso hemska och förtjänar givetvis all världens kritik. Samtidigt finns det en aspekt som helt verkar glömmas bort: hur framväxande gigföretag skapar och gör vinst på nya former av sexuell exploatering. 

Ett klockrent exempel på hur den sexuella exploateringen av kvinnors kroppar har förändrats av gigekonomin är appen Onlyfans. Onlyfans är en app och plattform som erbjuder så kallad “exklusiv pornografi” – pornografi där konsumenten mot betalning kan påverka innehållet och där allt som publiceras ligger bakom en betalvägg.

I praktiken är det som händer att Onlyfans skapar prenumerationer på amatörporr med möjlighet till personlig kontakt med de så kallade “kreatörerna”. Ni fattar själva – ju mer exklusivt innehåll en köpare vill ha, desto mer pengar måste hen betala. Samtidigt tar Onlyfans ut 20 procent av kreatörernas intäkter som egen vinst, på samma sätt som andra gigföretag som till exempel Uber och Tiptapp.

I våras kom rapporter om att allt fler kvinnor skapade Onlyfanskonton som en konsekvens av coronapandemin. De kvinnor som förlorade sina jobb och sin inkomst vände sig istället till en ny form av prostitution, en prostitution i gigformat. Att detta funkar beror naturligtvis på att det redan finns en efterfrågan, det vill säga män som är villiga att köpa deras tjänster. Gigekonomins framväxt och den ökande sexuella exploateringen av kvinnor är alltså nu ett faktum. Att prostitutionen och porren gynnats och därmed förvärrats av internets utveckling vet vi redan. Det vi ser nu är en framväxt av en allt mer normaliserad form av gigprostitution.

Snarare än att problematiseras beskrivs “gigandet” av prostitutionen som något positivt. Över appen sägs det vara lättare att sätta och dra gränser, “kreatörerna” har mer kontroll över sitt innehåll och kan välja bort de mest perversa männen.

Vi ser samma tendenser som i övriga samhället, att prostitutionen – i detta fallet genom gigappar – beskrivs som något frigörande för kvinnor. Samtidigt tvivlar jag starkt på att en enda man som någonsin köpt tillgången till en kvinnas kropp sett det som en feministisk handling. 

En korrekt verklighetsbeskrivning är att Onlyfans agerar hallick i den nya gigprostitutionen. Män som vill köpa den “exklusiva pornografin” och se sina specialiserade önskemål realiserade kan vända sig till Onlyfans som främst kommer att erbjuda dem unga kvinnor i behov av snabba pengar.

Det är inte svårt att se hur detta används och kommer fortsätta användas för att tänja på “kreatörernas” gränser. Att anta att det inte händer är rent ut sagt naivt. Konceptet är enkelt och egentligen likt gatuprostitutionen. Ju grövre akter du går med på och utför, desto mer pengar får du.

Och om man precis förlorat sin inkomst till följd av en pandemi, hur mycket gränser har man egentligen råd att sätta? 

Onlyfans med flera är ytterligare perfekta exempel på hur kapitalismen och könsmaktsordningen går hand i hand, där möjligheten att exploatera ekonomiskt utsatta kvinnors kroppar och sexualitet skapar ännu mer vinst åt företagarna. Istället för att låta detta fortgå måste vi förbjuda den här typen av appar och utvidga sexköpslagen så att den även innefattar denna nya form av prostitution. Samtidigt behövs mer stöd till tjej- och kvinnojourer och de organisationer som dagligen arbetar med att hjälpa kvinnor ur prostitution.

Gigprostitutionen är här. Det är vårt ansvar att stoppa den.

Alma Lindén (Ung Vänster) 
Vice ordförande Ung vänster Skåne
Relaterade artiklar