Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ge barnen i Gaza framtidstro

Dagens ETC

Häv blockaden av Gaza – för alla barns rätt att vara barn, skriver Jeannette Escanilla, ordförande Ship to Gaza. Nästa sommar utför föreningen sin nästa aktion.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Författaren och feministen Ellen Key gav år 1900 ut boken ”Barnens århundrade”. Hon önskade sig en framtid där barnen tilläts vara barn. En framtid där barnen inte bara var små vuxna som behövde utstå samhällets alla oförrätter. Ellen Key ville att alla barn skulle få leka, skratta, sjunga.

För många barn är verkligheten 100 år senare fortfarande en annan. I konflikter runt om i världen är det barnen som får betala det högsta priset genom att se sin framtid slås i spillror. I Gaza bor nästan en miljon barn instängda på ett område stort som en fjärdedel av Öland. En tioåring på Gaza har under sin livstid redan upplevt tre krig. Rädda Barnen uppger att var femte dödsoffer är ett barn. Bland de som överlevt krigen lever hundratusentals med posttraumatiskt stress. Vi ser återigen hur barns rättigheter sätts åt sidan.

Blockaden i Gaza är inne på sitt tionde år. Denna blockad gör att Israel kontrollerar och kraftigt begränsar allt som kommer in och allt som kommer ut ur området. På grund av de starka restriktionerna för byggnadsmaterial har endast en bråkdel av de 18 000 hem som förstördes under kriget 2014 blivit återuppbyggda. Kriget 2014 gjorde fler än 1 500 barn föräldralösa. I skolorna går undervisningen i dubbla skift för att det inte finns tillräckligt med lokaler kvar efter krigen. Alla barn har rätt till ett eget hem och en utbildning. Blockaden måste hävas så att Gaza kan återuppbyggas och barnen få riktiga bostäder och hela skolbyggnader.

Blockaden reglerar inte bara vad som kommer in i Gaza. Den stoppar även så gott som all export från området. Näringslivet är lamslaget. Det rika fiskevattnet kan inte brukas fullt ut därför att Israel regelbundet beskjuter fiskare som försöker utföra sitt yrke, för barnen är det särskilt illa då fisk är en av få proteinkällor i deras kost. Arbetslösheten är en av de högsta i världen. Barnen i Gaza saknar därför framtidstro. Blockaden måste hävas för att barnen i Gaza ska veta att de kan växa upp i en värld där de kan utbilda sig, handla med omvärlden och vara en del av världen – inte instängda och bortglömda. Barnen i Gaza måste få framtidstro.

Ship to Gaza har vid sex tillfällen försökt bryta blockaden av Gaza. Vi har inte nått Gaza fysiskt, men vi har gång på gång sänt ett budskap till människorna i Gaza: ni är inte ensamma! När Ship to Gaza bildades var det många som ifrågasatte om blockaden verkligen var illegal. Det gör ingen utanför den yttersta extremhögern i dag. Få organisationer i civilsamhället kan sägas ha haft så stort inflytande i en enskild utrikespolitisk fråga.

Det som återstår nu är att få politiker att gå från ord till handling. Ship to Gaza kommer under 2018 att segla med en armada med båtar genom Europa. Vi kommer att lägga till i hamnar runt om i hela Europa för att sprida information om situationen i Gaza. I augusti styr vi mot Gaza i syfte att bryta blockaden. Vi uppmanar Sveriges politiker och från hela världen att i svallvågorna av vår aktion höja rösten för att blockaden ska hävas. Vi tar med oss Ellen Keys dröm in i vår tid och önskar att vi får uppleva barnens århundrade. För att det ska gälla även barnen i Gaza måste blockaden hävas.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.