Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gärna en elbil – om den ersätter två fossilbilar

Elbilar laddas vid en laddstolpe.
Elbilar laddas vid en laddstolpe. Bild: Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Dagens ETC.

Om en ny elbil ska få verklig klimatnytta så måste den ersätta minst två gamla fossilbilar. Det skriver jan Strömdahl från Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det sprids påtagligt mycket falska uppgifter om elbilens och kärnkraftens stora betydelse för att minska utsläppen och därmed rädda klimatet. Bakom dessa myter ligger starka ekonomiska intressen från bilindustrins och kraftindustrins sida.

Samtidigt finns det ett samband mellan elbilen och kärnkraften på så sätt att utbyggd kärnkraft ofta påstås vara en förutsättning för en omfattande elektrifiering av transporterna. Och det kan ligga något i det om man förutsätter att varje fossilbil ska ersättas av en ny elbil.

Den senaste forskningsrapporten om elbilars livstidsutsläpp kommer från elbilseldoradot Norge: ”The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles” av Linda Ager-Wick Ellingsen, Bhawna Singh och Anders Hammer Strømman, Industrial Ecology Programme och Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology.

Den visar att livstidsutsläppen från en större elbil är likvärdiga med dem från en mindre fossilbil om man utgår från genomsnittlig europeisk elmix. Om elbilen laddas med vindkraft under hela sin livstid minskar utsläppen till en tredjedel av fossilbilens. Det betyder att elbilens klimatnytta är extremt beroende av elladdningens ursprung. Det betyder också att elektrifieringen av transporterna hotar att minska tillgången på förnybar el för andra ändamål.

Rapporten från Ellingsen med flera visar att tillverkningen av elbilar inklusive batterier ger högre utsläpp än tillverkningen av fossilbilar. Elbilens utsläpp stiger dock inte lika brant som fossilbilens under användningstiden. Och i dessa jämförelser har ingen hänsyn tagits tlll bilens inverkan på stadsbygden och infrastrukturen. En stor tung bil orsakar betydligt mer utsläpp och kostnader än en liten lätt.

Vad som betyder mest är dock bilens beläggning. En fossilbil med tre–fyra personer är jämförbar med en elbil helt laddad med vindkraft och den genomsnittliga beläggningen 1,2 personer. Men den välfyllda fossilbilen medverkar dessutom till att vägsystem och parkeringsytor kan halveras och det innebär i sig en stor klimatvinst. Forskning och politik borde ägna sig åt hur man kan åstadkomma välfyllda bilar i den rika världen. Det är något som är en socialt accepterad självklarhet i många utvecklingsländer.

En ny elbil är i allmänhet bättre än en gammal Volvo men den måste ersätta två till tre gamla fossilbilar om det ska bli någon klimatvinst.

Och det kanske inte är vad bil­industrin har tänkt sig.