Hoppa till innehållet

Narkotika

Debatt: Gängvåldet behöver mer än quick-fixes

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Politik som vill göra skillnad måste inse att ett flerdimensionellt problem är djupt rotat i segregationen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Gängkonflikterna och det hemska gängvåldet är vår tids största fråga. Det sprängs och skjuts hänsynslöst, unga faller offer och familjer får svåra sår att läka. Samtidigt höjs allt fler röster för att en legalisering av cannabis skulle vara ett kraftfullt sätt att lösa problematiken. Vi håller inte med och menar att det är en alltför enkel väg att gå. 

Varje krona som läggs på droghandeln finansierar dödsskjutningarna. Enbart i Stockholm brukas det under en vecka cannabis till ett värde på 24,6 miljoner kronor och kokain till ett värde av tre miljoner kronor. Socialdemokraterna har lagt som förslag att straffen ska höjas för den som köper droger av minderåriga, det är ett bra förslag men det är oroväckande att detta förslag behövs. Utan finansiering från den illegala drogmarknaden hade inte de gängkriminella haft råd med att sätta pris på ett mord, detta är ett faktum som dagens Tidöregering inte alls vill inse. 

Från höger till vänster hörs röster för en mer liberal linje gentemot cannabis som ett sätt att knäcka gängen. Det är en för enkel och naiv lösning. Gängkriminaliteten och det eskalerande våldet har ingen quick-fix, varken en mer liberal inställning till cannabis eller hårdare straff är lösningen på ett så flerdimensionellt problem som är djupt rotat i segregationen. 

Portugal lyfts ofta upp som ett positivt exempel vid diskussion om effekterna av legalisering. Det är dock inte hela bilden. 

För det första, reformen var betydligt större än enbart legalisering. Utöver själva legaliseringen genomfördes en massiv satsning på vård och stöd till missbrukare. 

För det andra är det vanskligt att jämföra narkotikarelaterade dödsfall länder emellan. I Sverige rapporteras över 75 procent av alla dödsfall där narkotika i blodet hittats som narkotikarelaterade dödsfall, samma siffra i Portugal ligger under fem procent. 

För det tredje, Portugal genomförde inte legaliseringen för att minska gängkonflikter utan för att minska dödlighet och spridningen av hiv. Kanada legaliserade Cannabis nyligen och de gjorde det bland annat för att ta hand om en växande illegal marknad. Trots legaliseringen står den illegala marknaden fortfarande för 40 procentav cannabisförsäljningen i landet. De gängrelaterade morden har inte heller minskat i landet, tvärtom har de ökat sedan 2018 och den illegala marknaden är fortfarande per capita större än i Sverige. 

Att legalisera cannabis i syfte att lösa gängkonflikten är i bästa fall naivt och verkanslöst, i värsta fall direkt skadligt.

Om regeringen vill komma till roten på problemet måste de förstå relationen mellan gängvåldet och narkotikabruket. Det är många faktorer som ligger bakom ett beroende och användningen av narkotika, inte minst en utbredd psykisk ohälsa bland ungdomar. Vi behöver därför en narkotikapolitik som inte accepterar den självmedicinering som möjliggörs av en utökad marknad. Istället behöver vi en narkotikapolitik som fokuserar på vård och förebyggande insatser, som räddar ungdomarna innan de begår brott och som stryper gängens finansiering. 

Dagens regering är oförmögen att ta tag i gängkriminaliteten påriktigt. Om man menar allvar med sina vallöften så borde man titta på Sverige utanför Rosenbad och Tidöslotts väggar. Då ser man en verklighet där de bakomliggande faktorerna för gängvåldet är djup rotade i samhällets strukturer och kräver att man vill erkänna denna problematik. En verklighet där vi ser att inga quick-fixes kan lösa Sveriges problem.