Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Fria preventivmedel till unga kvinnor

Smålands Folkblad.

Ge alla kvinnor upp till 25 år rätten till en säker sexualitet även ur medicinsk synpunkt, skriver Per-Olof Bladh (V).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Ge alla kvinnor upp till 25 år rätten till en säker sexualitet även ur medicinsk synpunkt, skriver Per-Olof Bladh (V).

Vänsterpartiet ser positivt på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om en gemensam enhetlig modell för preventivmedel subvention som innebär att åldersgränsen för subvention är upp till

25 år, att egenkostnaden inte ska överstiga 100 kronor vid köp av subventionerade preventivmedel samt att dessa ska ingå i läkemedelsförmånen.

Vänsterpartiet anser att preventivmedelsfrågan handlar om viktiga områden såsom folkhälsa, jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Vi anser att utgångspunkten måste vara att stödja kvinnor så att det aldrig uppstår någon oönskad graviditet. Det är alltid traumatiskt att genomgå en abort.

Därför lämnade Vänsterpartiet in en motion i juni 2012 till Landstinget i Jönköpings län, om att undersöka möjligheten till fria preventivmedel för kvinnor upp till 25 år. (Då var subventionen upp till 19 år och egenavgiften 130 kronor per år).

Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsutskottet i Värnamo (HSUV). Vid beredningen av motionen inhämtades information från Hälso- och sjukvårdsavdelningen i landstinget, fakta och statistik från Socialstyrelsen samt från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Motionsbeslutet blev att utskottet föredrar ett nationellt regelverk och att landstingsstyrelsen bevakar resultatet och därefter återkommer till landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen tog beslut att stödja SKL:s rekommendation som gäller från 1 januari 2014.

Vi i Vänsterpartiet är inte helt nöjda med beslutet, subventionen är för snäv. Vi kommer att arbeta vidare i SKL och i Jönköpings läns landsting för att få generösare preventivmedels subvention som ger ALLA kvinnor upp till 25 år rätten till en säker sexualitet även ur medicinsk synpunkt.

Per-Olof Bladh
Vänsterpartiet
Landstinget i Jönköpingslän

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00