Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Framgång att Walmart utesluts

ETC Göteborg

AP-fonderna överger nu världens största detaljhandelskejda, amerikanska Walmart, ökänt för att motarbeta facklig organisering. En framgång, tycker Lars-Anders Häggström på Handels.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

AP-fonderna överger nu världens största detaljhandelskejda, amerikanska Walmart, ökänt för att motarbeta facklig organisering. En framgång, tycker Lars-Anders Häggström på Handels.

Facket kan göra skillnad. Det är vår erfarenhet när vi nu välkomnar uppmaningen från det gemensamma Etikrådet för Första-Fjärde AP-fonderna: Uteslut Walmart. Det multinationella bolaget vet också att facket kan göra skillnad och har därför aktivt hindrat anställda från både att bilda och att vara medlemmar i fackföreningar. Walmart Stores Inc tycks så rädda för befarade förändringar som arbetares organisering medför att företagets styrelse medvetet uppmanat till systematiska kränkningar av de anställdas rättigheter, helt i strid med ILO:s konventioner om arbetsvillkor.

Handelsanställdas förbund reagerade mycket starkt när det blev känt att fyra av AP-fonderna fortfarande hade investeringar i Walmart, ökänt för så kallad union busting. Det borde vara en självklarhet att inga svenska pensionspengar ska investeras i sådana bolag. Det var också självklart för de fackliga representanterna i fondernas styrelse att agera för förändring.

Etikrådets generalsekreterare uttryckte då att det inte fanns några planer på att rekommendera försäljning av de Walmartaktier som fanns i svenska AP-fonderna. Man skulle däremot fortsätta med den dialog som man inlett med företaget, om ett förändrat förhållningssätt. 

Frågan är om det är rimligt att hur länge som helst – utan några som helst resultat – fortsätta en dialog med bolag som Walmart, i hopp om att samtalen ska förbättra arbetsvillkoren för de anställda. 

I ett öppet brev till generalsekreteraren för Etikrådet krävde Handels då, i mitten av september, svar på vad rådets dialog lett till och hur den sett ut: vilka kontakter rådets styrelse tagit, vad som konkret gjorts för att påverka Walmart och om det finns något som dokumenterar försöken att förbättra bolagets personalpolitik, ett brev eller ett telefonsamtal? Hade Walmarts makthavare ens hört att de svenska AP-fondernas råd i etikfrågor försökt framföra något?

Etikrådet kommer nu fram till slutsatsen att de dialoger rådet fört inte lyckats åtstadkomma någon förändring och att ”ett fortsatt engagemang med dessa bolag inte är meningsfull och rekommenderar därför att AP-fonderna utesluter bolagen”, ett råd som samtliga fonder beslutat att följa – knappt två veckor efter Handels öppna brev till Etikrådet. Ett både välkommet och klokt beslut.

Förutom Walmart utesluter nu AP-fonderna investeringar i ytterligare tre bolag kopplade till kränkningar av internationella konventioner: gruvbolaget Freeport Mc­MoRan och kemiföretagen Incitec Pivot och Potash. Inte heller i dessa fall har dialogerna lett till att bolagen agerar mer ansvarsfullt. 

Det är något vi inom de svenska fackförbunden länge misstänkt – genom vår globala organisation, UNI, liksom andra svenska förbunds internationella organisationer, vet vi exakt hur brutalt försöken till dialog kan avfärdas. UNI har tagit ett enhälligt beslut om bojkott av Walmart. 

Hur mycket vi än tror på förhandlingar och samförstånd går det inte att bortse från att det finns bolag som helt enkelt inte bryr sig om spelreglerna. Inte ens om de är reglerade i konventioner av FN-organ, än mindre om de uttalas av arbetare i en kultur där fackliga traditioner ännu inte tillåtits slå rot. 

I vårt uppdrag ingår också att arbeta för att de får göra det. Och en del av det är frågan om vilka etiska regler som ska gälla svenska pensionsfonders innehav. Vår ståndpunkt är klar: i företag som inte lever upp till fastställda konventioner och överenskommelser ska inte svenska bolag investera i. Den har vi nu fått gehör för i frågan om Walmart, vilket både vi och fackliga kamrater runt om i världen är glada för!

Lars-Anders Häggström, Förbundsordförande Handelsanställdas förbund

Ämnen i artikeln