Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Försäkringskassans alla felaktiga avslag öppnar för basinkomst

”Genom att omfördela en del av de medel som läggs på arbetsmarknadsåtgärder och på socialförsäkringssystemet skulle medborgarlön kunna finansieras samtidigt som människors ekonomiska stress minskar”, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten och Jimmie Trevett.
”Genom att omfördela en del av de medel som läggs på arbetsmarknadsåtgärder och på socialförsäkringssystemet skulle medborgarlön kunna finansieras samtidigt som människors ekonomiska stress minskar”, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten och Jimmie Trevett. Bild: Claudio Bresciani/TT, Press

Dagens ETC

Uppdrag granskningsgenomlysning av Försäkringskassan bekräftar bilden avstorabrister i handläggningen avsjukersättning. Sverigebordenu följa flera andra länders exempeloch göra försök med basinkomst istället för att bara reformera en trasig institution.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi lever tyvärr inte längre i ett samhälle som garanterar alla människors rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan visar på ett samhälle med stora maskor i trygghetssystemen vilket många av Riksförbundet för social och mental hälsas (RSMH) medlemmar kan bekräfta. Personer med psykiatriska diagnoser hör till dem som drabbats värst av situationen. För dem har Försäkringskassans avslag nästan nittondubblats efter 180 dagar sedan målet om sänkt sjuktal slogs fast. Omkring 22 000 människor måste leva på försörjningsstöd för att de inte får sjukpenning, trots att de har läkarintyg som visar att de är för sjuka för att arbeta.

Situationen är ohållbar och har en allvarlig inverkan på människors mående vilket bland annat är synligt genom en stor ökning av antalet personer som utrycker självmordstankar till Försäkringskassan. 

Magdalena Birgersdotter är vice ordförande i RSMH Stockholm och Gotlands län och är en av dem som har mått så dåligt över att ha nekats sjukpenning att hon vid flera tillfällen varit nära att ta sitt liv.

”Det känns som att det inte spelar någon roll hur bra utlåtanden psykiatrin, läkare eller övriga professionella skriver. Hela tillvaron rasade med Försäkringskassans beslut”, säger Magdalena Birgersdotter.

Samtidigt ser vi att många av de som faktiskt får sjukersättning och försörjningsstöd fastnar i fattigdom då dessa ersättningar endast höjts marginellt de senaste 30 åren och ligger långt under löneutvecklingen i Sverige. En situation har skapats där människor inte längre har råd med ens det allra nödvändigaste, vilket innebär en ekonomisk stress som förvärrar det psykiska lidandet. 

Det finns därför flera anledningar till att ompröva det svenska systemet och i stället göra försök med basinkomst eller möjligen basinkomstgaranti. Tanken med basinkomst är att alla medborgare, oavsett om de jobbar eller inte, garanteras en inkomst av staten som de kan leva på.  Försök med basinkomst har gjorts i länder som Finland, Sydkorea och USA med positiva resultat. Det är nu på tiden att försök med basinkomst görs i Sverige, via pilotstudier i en viss region eller med en utvald grupp.

I Sverige är idag omkring 600 000 personer sjukskrivna och antalet arbetslösa närmar sig 500 000. Genom att omfördela en del av de medel som läggs på arbetsmarknadsåtgärder och på socialförsäkringssystemet skulle medborgarlön kunna finansieras samtidigt som människors ekonomiska stress minskar.

RSMH anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst. Vi kräver därför att:

• Förslaget om basinkomst/medborgarlön ska utredas.

• Pilotstudier angående basinkomst i ett par regioner eller grupper ska inledas.