Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Förbjud organisationer som förespråkar rasism

Olle Felten, från det nya partiet Alternativ för Sverige
Olle Felten, från det nya partiet Alternativ för Sverige Bild: Bild: TT

Dagens ETC

Rasismen, nazismen och hatet i Sverige har ökat och myndigheterna gör inte tillräckligt mycket för att stoppa det, skriver Soraya Post (Fi).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Europarådets europeiska kommission mot rasism och intolerans (ECRI) publicerade nyligen sin femte rapport om Sverige. I rapporten erkänner ECRI att framsteg har gjorts inom flera områden i Sverige sedan 2012. Man lyfter bland annat fram regeringens nya nationella plan för att bekämpa rasism och likartade former av fientlighet och hatbrott och Forum för levande historia som goda exempel.

Rasism anledning till oro

Dock lyfter ECRI också många frågor som ger anledning till stor oro: ”Mängden fall av rasistisk och främlingsfientlig hatretorik har ökat de senaste åren, särskilt i samband med ankomsten av ett mycket stort antal migranter under migrantkrisen på senare tid, trots myndigheternas seriösa ansträngningar för att förebygga sådan hatretorik. De grupper som framför allt är utsatta är migranter, muslimer, mörkhyade personer och romer. Antisemitiskt hat kvarstår också som ett problem i Sverige. Dessutom inträffar fortfarande fall av rasistiskt våld i landet. Resultatet av brottsförebyggande myndigheters motåtgärder är inte till fullo godtagbart och uppklarandegraden för hatbrott är fortsatt låg.”

Även Amnesty International lyfter fram i sin årsrapport för 2017 att svenska myndigheter har misslyckats med att anta effektiva strategier för att förhindra rasistiska och främlingsfientliga attacker.
Jag som feminist och människorättsaktivist kan inte acceptera att rasistisk och främlingsfientlig hatpropaganda ökar i vårt samhälle. Jag vill ha ett samhälle som ser alla människor, där allas mänskliga rättigheter skyddas och stärks.

EU måste markera

Jag har sedan länge drivit frågan om att EU måste markera mot de EU-stater som bryter mot mänskliga rättigheter, att detta inte är förenligt med de principer som EU bygger på. EU ska stå upp för varje människa, hens rättigheter och våra demokratiska värden om just lika värde och detta gäller även Sverige.

ECRI anmärker även på en väldigt viktig punkt: ”Trots den nya lagstiftning som 2014 fastslog straffrättsligt ansvar för folkmord finns det ännu inget förbud mot offentligt förnekande, trivialisering, rättfärdigande eller urskuldande, med rasistiskt syfte, av folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsbrott. Lagstiftning som kriminaliserar grundandet eller ledandet av en grupp som förespråkar rasism, stöd till en sådan grupp eller deltagande i dess aktiviteter, saknas också.”

Detta är vad jag har sagt och varit orolig för sedan länge. Rasismen, nazismen och hatet i Sverige har ökat, det senaste exemplet är lanseringen av det nya högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Deras grundare ansåg att Sverigedemokraterna, som redan är rasistiska och främlingsfientliga, inte var tillräckligt extrema.

Oacceptabelt normalisera SD

Bara för att det nu finns ett mer högerextremistiskt parti än Sverigedemokraterna i Sverige betyder det inte att Sverigedemokraterna inte är rasistiska och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna har fortfarande en genomgående kvinnofientlig, homofobisk, nationalistisk, rasistisk och främlingsfientlig politik, detta har inte ändrats. Deras politik är fortfarande inte inkluderande, den exkluderar fortfarande minoriteter. Att normalisera Sverigedemokraterna och deras rasistiska och sexistiska politik är oacceptabelt och ett stort hot mot vår demokrati och våra mänskliga rättigheter.

Rasistiska, nazistiska och fascistiska grupper förespråkar, belönar och uppmanar till våld. De sprider hatpropaganda och uppmanar sina anhängare att använda våld och trakasserier mot uppdiktade fiender. Jag vill understryka vad vår justitieminister, Morgan Johansson sa i SVT Agenda den 11 mars ”Vi har åsiktsfrihet. Men nazism är ingen åsikt. Det är ett brott mot mänskligheten”.

Dessa organisationer är inte acceptabla i ett demokratiskt samhälle, i ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt att få delta och känna sig trygga. Därför bör Sverige följa Finlands exempel och förbjuda organisationer som sprider hat och förespråkar fascism, nazism och rasism.

Det finns också lagstiftning som stödjer detta, till exempel Rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen - enligt Artikel 6 punkt 1.b och 1.d ska varje medlemsstat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en juridisk person som görs ansvarig för rasistiska och främlingsfientliga gärningar kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och kan innefatta andra sanktioner, såsom tillfälligt eller permanent näringsförbud och rättsligt beslut om avveckling av verksamheten. Detta kan också tillämpas på rasistiska, nazistiska och fascistiska grupper.

Bekämpa hatbrott

Sverige måste bli bättre på att bekämpa hatbrott och hatpropaganda och bekämpa antisemitism, anti-ziganism, rasism och andra  former av intolerans. Sverige måste därför förbjuda organisationer som sprider hat och förespråkar fascism, nazism och rasism.

Vi måste skapa en framtid som vi kan vara stolta över, där mångfald i alla dess former värderas och främjas. Att höja våra röster är inte bara det rätta att göra, det är vårt gemensamma ansvar. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord, därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige och Europa.