Debatt. .

2021-04-07 02:33
Bottentrålning förstör havsbotten, skapar enorma utsläpp och skadar havens ekosystem. Storskalig bottentrålning borde därför förbjudas, menar debattörerna. Bild: Shutterstock
Bottentrålning förstör havsbotten, skapar enorma utsläpp och skadar havens ekosystem. Storskalig bottentrålning borde därför förbjudas, menar debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Förbjud bottentrålning för att rädda våra hav

Den storskaliga trålningen förstör havsbotten, utrotar fiskarter och släpper ut stora mängder koldioxid. Därför bör den förbjudas, skriver fyra miljöpartister.

För oss i Miljöpartiet har den storskaliga bottentrålningens förskräckliga effekter väckt frustration i många år. Till dessa hör utfiskning av våra hav, risk för utrotning av flera viktiga marina arter, enorma skador på havens bottnar och raserade möjligheter för småskaliga, lokala yrkesfiskare. För dessa syns den oroväckande utvecklingen allt tydligare när exempelvis strömmingen blir könsmogen i allt för tidig ålder som ett extremt sätt att försöka överleva som art. 

I mitten av mars träffade yrkesfiskare längs Östersjökusten, sportfiskare och Testeboåns vänner Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren för att berätta hur akut situationen är.

”Det är nattsvart, någonting måste göras, inte nu utan nyss!” uttryckte sig yrkesfiskare Dennis Bergman desperat, som varje dag ser enorma trålare lossa tonvis med strömming i den lokala hamnen i Norrsundet. 

Bottentrålning innebär att en trål skrapas längs botten för att fånga fisk. Men på sin väg drar den också med sig allt annat, även arter som är ointressanta för fisket men som dör när de hamnar i nätet. Metoden kan jämföras med att jaga älg genom att kalhugga en skog och köra en bulldozer över markerna. 

Världsnaturfonden WWF lyfte år 2020 i rapporten ”A sea under pressure” att den storskaliga bottentrålningen helt förändrat ekosystemet i Östersjön. I mitten av 1980-talet fiskades 450 000 ton torsk om året. Nu är fångsten nere på 20 000 ton/år. Hela 40 procent av havsbotten har påverkats negativt av trålning, enligt rapporten. 

Bottentrålningen driver också på klimatförändringarna. Precis som koldioxid frigörs vid skogsavverkning, läcker havsbotten koldioxid när trålen river upp havsbotten. Varje år bottentrålas världen över en havsyta motsvarande tio gånger hela Sverige. Om denna havsbotten istället lämnats orörd hade den kunnat binda kol i tiotusentals år, som nu istället når atmosfären. Utöver detta skapar trålningen enorma utsläpp när alla dessa ton fisk ska köras genom Sverige på lastbilar för att bli pellets till laxodlingar i Norge – här har vi skapat ett enormt systemfel. 

Miljöpartiet vill se hav fulla av liv och vi vill se kuster där landsbygderna kan fortsätta leva på småskaligt fiske. Frågan om förbud mot storskalig bottentrålning måste ges högsta prioritet i EU och FN. Samtidigt måste vi i Sverige ta ansvar för det fiske som sker i våra egna vatten. Därför har Miljöpartiet i regering sett till att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda ett generellt stopp för bottentrålning i svenska vatten. Det handlar både om att värna det marina ekosystemet och den lokala småskaliga fiskenäringen, men också om att stärka Sveriges trovärdighet att driva en förbudslinje internationellt. 

Klimatfrågan är akut, och utsläppen måste ner inom alla sektorer. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att skydda sårbara ekosystem såväl på land som i havet, inte minst för att säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Tyvärr ligger fokus för många andra svenska partier i EU-parlamentet snarare på industrins intressen att kunna fortsätta att utarma våra havsmiljöer för kortsiktiga ekonomiska vinster.

Vi i Miljöpartiet driver på för att värna våra hav såväl internationellt som nationellt och lokalt. Vi vägrar sälja ut våra hav till en industri som sätter vår framtid på spel!

Pär Holmgren (MP)

EU-parlamentariker

Maria Gardfjell (MP)

riksdagsledamot

Therese Metz (MP)

kommunalråd i Gävle 

Niclas Malmberg (MP)

fd riksdagsledamot