Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Det är dags att lyfta kulturen med en rejäl uppräkning

”Vi inrättar även ett nytt tvärpolitiskt område – en social kultur – och i utbildningsbudgeten finns viktiga satsningar på skolbibliotek och avgiftsfri kulturskola”, skriver Oldoz Javidi och Gudrun Schyman. 
”Vi inrättar även ett nytt tvärpolitiskt område – en social kultur – och i utbildningsbudgeten finns viktiga satsningar på skolbibliotek och avgiftsfri kulturskola”, skriver Oldoz Javidi och Gudrun Schyman.  Bild: Bild: Carl Bredberg/SvD/TT

Dagens ETC.

Flera av våra satsningar för 2018 beräknas inte påverka budgeten.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Kulturen tar plats i Feministiskt initiativs första statsbudget. Ett fritt, rikt och levande kulturliv är fundamentalt för en levande demokrati, och måste vara ett prioriterat mål för en fungerande välfärdspolitik. Men kulturområdet har under lång tid urholkats ekonomiskt av stagnerade anslag och politisk underprioritering.

Det är dags att lyfta kulturen med en rejäl uppräkning. Vi vill att minst en procent av statens utgifter avsätts till kulturlivet år 2021. I Feministiskt initiativs budget innebär det en ökning med cirka 3 miljarder kronor när reformen är genomförd.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

Vi välkomnar flera av regeringens aviserade förstärkningar, men vill för 2018 öka det statliga anslaget till kulturen med ytterligare 460 miljoner kronor. Satsningar på det fria kulturlivet, stärkt infrastruktur för kultur i hela landet, ökad tillgänglighet och demokratiserat deltagande i kulturlivet behöver prioriteras högre. Under 2018 ryms flera satsningar inom ramen för vår enprocentsreform:

Fi höjer anslagen till fria kulturaktörer inom alla konstformer, samt nya anslag till gränsöverskridande konst och alternativa kulturformer med sammanlagt 100 miljoner kronor. Centralt i vår kulturpolitik är att stärka de småskaliga och fria kulturaktörerna, och att göra plats för fler verksamheter och uttryck som idag inte ryms inom stödstrukturerna.

Fi räknar upp statens del av Kultursamverkansmodellen med 100 miljoner kronor.

Fi avsätter 215 miljoner kronor för ökad tillgänglighet till kulturlokaler ur funktionalitetsperspektiv.

Fi satsar 30 miljoner kronor på gratis kulturkvällar – ett pilotprojekt för att undersöka effekterna av att tillgängliggöra utvalda evenemang ur ordinarie program på offentligt finansierade verksamheter kostnadsfritt.

Fi lägger 15 miljoner kronor på chefsutbildningar riktade till underrepresenterade grupper och fortbildningsinsatser kring icke-diskriminerande rekrytering. Ett viktigt steg för att förändra maktbalansen och demokratisera kulturlivet. Liknande satsningar för kvinnliga ledare har tidigare gjorts med goda resultat.

Flera av våra satsningar för 2018 beräknas inte påverka budgeten. Däribland bibliotekskort till papperslösa och skärpta direktiv om krav på demokratisering av kulturinstitutioner, liksom skärpta krav på nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Även utredningar om hur stipendier på kulturområdet ska göras SGI-grundande och hur kulturområdet ska integreras i den nationella jämställdhetspolitiken planeras.

Feministiskt initiativ vill också vitalisera, modernisera och bredda folkbildningen med ett folkbilningslyft för samtidens och framtidens demokratiska utmaningar. Utöver regeringens aviserade satsningar ger vi ett utökat statligt grundanslag om 150 miljoner kronor för 2018, och därefter en årlig höjning med 50 miljoner kronor. Vi inrättar även ett nytt tvärpolitiskt område – en social kultur – och i utbildningsbudgeten finns viktiga satsningar på skolbibliotek och avgiftsfri kulturskola.

Med vår feministiska kulturpolitik hoppas vi väcka liv i en debatt på tomgång, och komma med skarpa förslag för ett tillgängligt och demokratiskt kulturliv för alla. Tillsammans kan vi lyfta konst och kultur som prioriterade frågor i valrörelsen 2018.