Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Feministpartiet de gröna

ETC Göteborg.

För oss miljöpartister har jämställdhet och feminism alltid varit en naturlig del av vår politik. Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Ända sen vårt parti bildades 1981 har vi haft varvade listor (kvinna/man) i valen och två jämställda språkrör (kvinna/man).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

För oss miljöpartister har jämställdhet och feminism alltid varit en naturlig del av vår politik. Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Ända sen vårt parti bildades 1981 har vi haft varvade listor (kvinna/man) i valen och två jämställda språkrör (kvinna/man).

Vi accepterar inte samhällsstrukturer som låser in människor i begränsade och socialt konstruerade könsnormer och heteronormer. Vi ser hur olika maktordningar samverkar och att kön fortfarande har en avgörande betydelse för makt och inflytande i samhället. Vi vet att enbart vackra ord om ett mer jämställt samhälle inte bryter någon könsmaktsordning. I Göteborg fick Miljöpartiet ytterligare ett kommunalråd i samband med förra valet. För oss var det naturligt att, utöver miljö och klimat, ta det politiska ansvaret och kämpa för mänskliga rättigheter och jämställdhet. För att uppnå jämställdhet gäller att det att gå från ord till handling för att bryta samhällets patriarkala och ojämlika strukturer.

 

I rödgrön samverkan har vi satsat över en kvarts miljard på kvinnors löner under mandatperioden för att komma tillrätta med den strukturella lönediskrimineringen. Målet är att helt utplåna löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har aktivt arbetat med att öka andelen chefer som är kvinnor och/eller som är födda utanför Norden. Likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska nu införas brett i staden.

 

Under Miljöpartiets ansvar har jämställdhetssäkrade verksamheter varit ett prioriterat arbete i staden. Vi jobbar med att få in jämställdhet i stadens alla strukturer på liknande vis som vi gör med hbtq-rättigheter, ett område vi haft politiskt ansvar för de senaste åren i Göteborg. Vi har också gett oss i kast med en grundläggande struktur för ojämställda villkor – ekonomin. Vi har infört ett uppdrag att varje nämnd och styrelse ska belysa sin resursfördelning utifrån kön och vill nu, som enda parti i kommunen, gå vidare och jämställdhetssäkra stadens investeringar. Allt för länge har dessa investeringar gynnat män framför kvinnor.

 

Vi har långt kvar till en jämställd stad, och vi behöver fortsätta vårt arbete med full kraft för att bryta de diskriminerade strukturerna. Under nästa mandatperiod vill vi säkra finansiering av kvinnojourerna och att fler icke-biståndsbedöma platser ska tas fram på kvinnojourerna. Vi vill garantera plats för papperslösa personer. Vi vill att hbtq-personer får rätt till skyddade boenden. Vi vill öka stödet till kvinnors och flickors fritidsintressen och koppla föreningsbidrag till krav på jämställdhetsarbete och förbättra kollektivtrafiken, som i största grad nyttjas av kvinnor. Vi nöjer oss inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, den könssegregerade arbetsmarknaden är bruten, mäns våld mot kvinnor upphört och ingen hindras av förlegade köns- och heteronormer.

 

För oss är jämställdhet en frihetsfråga. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Vi vill motverka diskriminerande könsstrukturer och ojämlika förhållanden för att bryta de maktstrukturer som påverkar människors livsval. Miljöpartiet är ett jämlikhetsparti. Vi accepterar inte ett samhälle där din bakgrund avgör din framtid – vare sig det handlar om kön, socioekonomi eller härkomst.

 

Thomas Martinsson (MP), kommunalråd

Elisabeth Undén (MP), kommunalrådskandidat

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00