Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Experiment med människoliv

Uruguay har nu klubbat beslutet om att legalisera cannabis. Bild: Manuel Martín Vicente
Uruguay har nu klubbat beslutet om att legalisera cannabis. Bild: Manuel Martín Vicente

ETC Göteborg.

Att ta droger är ingen mänsklig rättighet. Det skriver Dario Espiga, kommunaltåd och socialdemokrat, efter att hans forna hemland Uruguay legaliserat cannabis.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Att ta droger är ingen mänsklig rättighet. Det skriver Dario Espiga, kommunaltåd och socialdemokrat, efter att hans forna hemland Uruguay legaliserat cannabis. 

Med President José Mujica i spetsen har mitt hemland Uruguay nu klubbat beslutet om att legalisera cannabis. Alla medborgare över 18 år ska nu kunna inhandla 40 gram cannabis per månad över disk från licenserade apotek där köpen också registreras i en statlig databas. Det ska vara enkelt att träffas för att röka tillsammans genom så kallade rökklubbar som tillåts att omfatta 45 personer som i sin tur får odla 99 plantor per år gemensamt. Det internationella narkotikakontrollorganet INCB har varnat Uruguay för att genomföra legaliseringen som strider mot de internationella narkotikakonventionerna. 

Jag hade inte blivit lika förvånad om Uruguay hade valt att inta denna hållning i frågan för tjugo år sedan, men i dag, när vi vet så mycket om cannabisanvändandets effekter, blir jag minst sagt oroad. Forskningen visar tydliga resultat av att kognitiva funktioner och tankeverksamhet försämras, inte minst hos unga användare. Forskningen stödjer också ett tydligt samband mellan cannabisanvändning och vissa psykiska sjukdomar såsom depression, schizofreni och ökad risk för att utveckla psykoser. I dag vet vi också att det är stor skillnad på det senaste decenniets olika varianter av cannabis och de som tidigare funnits på marknaden. Detta beror på en kraftig höjning av den generella halten av THC, vilket är den russkapande substansen, som nu gjort cannabisen långt mer potent än tidigare. Det vi ännu inte vet är vilka de långsiktiga konsekvenserna av den förhöjda potensen kommer att vara. 

Jag ser en rad risker med att göra cannabis till en socialt accepterad drog, bland annat att fler unga kommer att prova drogen. Vuxnas attityd till narkotika har tydlig påverkan på andelen som provar. Detta styrks av en undersökning som visar att 14 procent av ungdomarna i Malmö mellan 15 och 16 år har testat droger. En bro bort i Köpehamn är antalet unga som provat droger 40 procent, vilket talar sitt tydliga språk. 

Nu höjer också amerikanerna en varningsflagga åt att den mer liberala hållningen i cannabisfrågan i vissa delstater har lett till

en försämring av trafiksäkerheten. Att hitta någon slags undre gräns för hur mycket cannabis man får ha i blodet under bilkörning är tämligen komplicerat då effekten av drogen är beroende av individen som använder den. 

De välfinansierade legaliseringsivrarna anför ofta mänskliga rättigheter som argument för sin sak. Detta resonemang saknar laglig grund. Det är nämligen ingen mänsklig rättighet att använda narkotika. Däremot har vi åtagit oss barns mänskliga rättigheter att skyddas från narkotika. Detta borde handla om alla barn även de som råkar bo i Uruguay. 

Dario Espiga (S)
Kommunalråd med ansvar för sociala frågor

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00