Hoppa till innehållet

EU-valet

Debatt: EU-politiker, genomför politik för rättvis fördelning

”En global skatt på miljonärer som skulle finansiera låginkomstländer stöds av minst 72 procent av befolkningen i vart och ett av de 20 undersökta länderna”, skriver debattörerna.

”En global skatt på miljonärer som skulle finansiera låginkomstländer stöds av minst 72 procent av befolkningen i vart och ett av de 20 undersökta länderna”, skriver debattörerna.

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Vi uppmanar världens och Europas ledare att genomföra politiska åtgärder för att utrota fattigdomen, stoppa den globala uppvärmningen och minska ojämlikheten. Det skriver bland andra Thomas Piketty i ett upprop startat av Global Redistribution Advocates.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.
Kommentera

För att uppnå det första målet för hållbar utveckling och avskaffa extrem fattigdom till 2030 behöver vi internationella transfereringar. För att främja utfasning av fossila bränslen i låginkomstländer behöver vi internationella transfereringar. För att göra ett anständigt liv möjligt för alla behöver vi internationella transfereringar. 

Klyftan mellan levnadsstandarden i höginkomstländer, där 1,2 miljarder människor bor, och låginkomstländer, där 700 miljoner människor bor, är häpnadsväckande. BNP per capita är 66 gånger högre i höginkomstländer än i låginkomstländer. Om bara en procent av höginkomstländernas BNP omdirigerades till låginkomstländer skulle det mekaniskt fördubbla deras nationalinkomst. En överföring av den här storleken kan finansieras med en blygsam skatt på två procent på individuella förmögenheter över fem miljoner euro, vilket skulle lämna 99,9 procent av befolkningen opåverkad.

Överväldigande majoriteter runt om i världen stödjer en global omfördelningspolitik. En global skatt på miljonärer som skulle finansiera låginkomstländer stöds av minst 72 procent av befolkningen i vart och ett av de 20 undersökta länderna, inklusive 73 procent i USA, 80 procent i Polen, 86 procent i Frankrike och upp till 90 procent i Italien. 

På frågan om hur stor del av intäkterna från en global miljonärsskatt som ska gå till låginkomstländer svarar den genomsnittlige europén, liksom den genomsnittlige amerikanen, en tredjedel. 

Under ledning av Brasilien överväger G20 att införa en internationell minimiskatt på två procent på miljardärers förmögenheter. Även om vi stöder detta initiativ efterlyser vi en mer omfördelande politik. Av avgörande betydelse är att minst en tredjedel av intäkterna från en internationell förmögenhetsskatt ska gå till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Dessutom bör tröskeln för beskattning sänkas så att inte bara miljardärer utan även miljonärer beskattas. Slutligen bör skattesatserna vara mer progressiva och högre för miljardärer.

En sådan förmögenhetsskatt som finansierar låginkomstländer stöds redan av 20 listor som ställer upp i EU-valet och som representerar 64 ledamöter av Europaparlamentet från tio länder. Nyligen efterlyste även EU-kommissionens vice ordförande Josep Borrell en global förmögenhetsskatt och en aldrig tidigare skådad ökning av den globala solidariteten. 

Nu är det dags att agera.

Vid nästa partsmöte måste det internationella samfundet fastställa ett nytt kollektivt kvantifierat mål för klimatfinansiering, eftersom de 100 miljarder dollar per år som utlovats av industriländerna är långt ifrån tillräckligt för att hjälpa det globala syd att bekämpa klimatförändringarna. Det nya målet bör vara minst 500 miljarder dollar i överföringar (inte lån). Detta kan finansieras genom en global förmögenhetsskatt. 

I en tid då förmögenheter endast beskattas i en handfull länder finns det en unik möjlighet att beskatta förmögenheter internationellt, där en stor del av beskattningsrätten tillfaller det globala syd. Om intäkterna från förmögenhetsskatten först tas i anspråk av regeringarna i höginkomstländerna blir det mycket svårare att i ett senare skede omdirigera dem till låginkomstländer. 

Samtidigt bör de fattiga befolkningarnas behov tillgodoses omedelbart, utan att man väntar på en ny skatt eller att löften ska infrias.  Det första kravet från V20, som består av 58 sårbara länder, är skuldlättnader. Det finns ett akut behov av skuldavskrivning för dessa utvecklingsekonomier, som befinner sig på gränsen till betalningsinställelse sedan covid-19-krisen och de stigande räntorna. Vi kan inte längre tolerera en situation där ett land som Kenya måste lägga 55 procent av sina intäkter på skuldtjänst, på bekostnad av viktiga investeringar i utbildning och hållbar utveckling.

Genomförandet av tillräckliga, förutsägbara och behovsbaserade överföringar till det globala syd bör prioriteras i alla internationella förhandlingar. Den koldioxidavgift på sjöfarten som diskuteras inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) bör därför finansiera det globala syd. De intäkter som genereras skulle till exempel kunna delas lika mellan alla länder på en per capita-basis. 

I år kommer FN, på förslag av Afrikanska unionen, att skapa en ramkonvention om internationellt skattesamarbete, som i likhet med ramkonventionen om klimatförändringar kommer att diskutera internationella skattefrågor vid partskonferenserna. 

Låt oss ta vara på detta historiska möte och utveckla ett rättvist internationellt skattesystem för att göra snabba framsteg mot en hållbar utveckling.

Vi uppmanar världens ledare inom FN, G20 och Cop att undersöka en global omfördelningspolitik som den som beskrivs ovan. Vi uppmanar beslutsfattare att genomföra en global politik som skulle omfördela minst en biljon dollar per år (det vill säga cirka 10 000 miljarder kronor, en procent av den globala inkomsten) från höginkomstländer till låginkomstländer. 

En miljon underskrifter behövs för att tvinga EU-kommissionen att överväga förslaget.

Detta skulle bara vara ett första steg mot en mindre ojämlik värld.

Vi är en mångfacetterad grupp av organisationer i det civila samhället, forskare, politiker, och världsmedborgare. Alla är välkomna att ansluta sig till vår rörelse genom att underteckna detta öppna brev, sprida dess budskap, driva kampanjer för global omfördelning eller donera till ändamålet. 

Vi uppmuntrar europeiska medborgare att underteckna det europeiska medborgarinitiativet för en europeisk förmögenhetsskatt: en miljon underskrifter behövs för att tvinga EU-kommissionen att överväga förslaget.

Global Redistribution Advocates
ACT Alliance
Attac France
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc, Brasilien)
350.org
Les Écologistes – Europe Ecologie Les Verts
La France Insoumise
Nouvelle Donne
Sumar
Saskia Bricmont

Europaparlamentariker för belgiska Ecolo
Abdul Muheet Chowdhary
Medlem i FN:s underkommitté för välfärd och solidaritetsskatter
Thomas Douenne
Biträdande professor i ekonomi vid Amsterdams universitet
Camille Étienne
Klimataktivist
Adrien Fabre

Ekonom på Cired
Isabelle Ferreras
Professor vid Louvain/Harvard CLJE
Estrella Galán
Toppkandidat för spanska Sumar
Jayati Ghosh
Leder ICRICT, professor i ekonomi vid Jawaharlal Nehru University
Revd David Haslam
Church Action for Tax Justice
Pierre Larrouturou
Europaparlamentariker Nouvelle Donne
Mariana Mazzucato
Professor vid University College London
Michael Pettis
Professor vid Peking University
Thomas Piketty
Professor i ekonomi vid Paris School of Economics
Rick van der Ploeg
Professor i ekonomi vid University of Oxford
Thomas Porcher
Professor vid Paris School of Business
Philippe Quirion
Forskningsansvarig vid Cired
Marco Ranaldi
Biträdande professor i ekonomi vid University College London
Chloé Ridel
Kandidat för socialistartiet och Place Publique
Andreas Schieder
Europarlamentariker för österrikiska SPÖ
Thomas Sterner
Professor i ekonomi på Göteborgs universitet
Pasquale Tridico
Kandidat för Femstjärnerörelsen, professor i ekonomi vid Roma Tre-universitetet
Yanis Varoufakis
Grundare DiEM25

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.