Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: EU måste skapa säkra och lagliga flyktvägar

Endast fyra procent av alla syriska flyktingar tas emot av EU, skriver Talla Alkurdi och Magnus Nilsson.
Endast fyra procent av alla syriska flyktingar tas emot av EU, skriver Talla Alkurdi och Magnus Nilsson. Bild: Bild: Valentina Petrova/TT

Dagens ETC

Syrien är ett land i krig och att stå tysta vid ­sidan av då hundratusentals människor dör är inte bara ­osolidariskt – det är omänskligt, skriver Talla Alkurdi (S) och Magnus Nilsson (S).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Syrien är ett land i krig och att stå tysta vid ­sidan av då hundratusentals människor dör är inte bara ­osolidariskt – det är omänskligt, skriver Talla Alkurdi (S) och Magnus Nilsson (S).

Krisen i Syrien eskalerar, och två miljoner människor beräknas nu vara på flykt. I höstas kom ett efterlängtat besked: Migrationsverket beslutade att alla från Syrien som söker asyl i Sverige ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Ändå är det osäkert hur många asyl­sökande det faktiskt kommer att röra sig om. Migrationsverket konstaterade i somras att Sverige tagit emot betydligt färre asylsökande från Syrien än förväntat. Anledningen till detta är att det saknas lagliga och säkra vägar att ta sig till Sverige och EU.

FN och EU-kommissionen har länge varnat för en humanitär katastrof i Syrien. Men den katastrofen är nu ett faktum och varningen verkningslös. För samtidigt som EU vädjar till Turkiet om att hålla gränsen mot Syrien öppen för flyktingar, så är det omöjligt för syriska flyktingar att ta sig lagligt till Europa för att använda sin rätt att söka asyl. Med detta signalerar EU en medvetenhet om den misär som befolkningen i Syrien lever i, men en ignorans vad gäller all form av medmänsklighet och solidaritet med de drabbade. Endast fyra procent av alla syriska flyktingar tas emot av EU. Av dessa kommer 9 av 10 till Tyskland, Sverige eller Storbritannien – således tar en stor majoritet av EU-länderna ett försvinnande litet ansvar i frågan. Denna inkonsekvens där medvetenheten tycks finnas men där ansvaret lämnas vidare till någon annan är inget annat än pinsam.

Som medlem i EU kan vi röra oss fritt mellan unionens länder. Samtidigt innebär medlemskapet att omvärlden stängs ute från oss, vilket de syriska flyktingarna nu blir varse om. Istället för att resa till oss på lagliga vägar för att söka asyl tvingas många ta till osäkra vägar för att försöka ta sig till säkerhet. Det handlar ofta om livsfarliga smugglingsrutter, och vid Europas gränser möts flyktingar ofta av våld och brutalitet från polis och säkerhetsstyrkor. Samtidigt är möjligheten att på plats i Syrien bli utvald som kvotflyktning och få komma till Europa i skydd av FN:s flyktingorgan nästan obefintlig då antalet kvotflyktingar som tas emot fortsatt är försvinnande få.

Dessa brister i EU är enkla att identifiera. Tidigare i år klubbades ett nytt europeiskt asyl- och migrationspaket igenom i Europaparlamentet. Trots att paketet innebar vissa förbättringar så missade man chansen att göra något åt de människovidriga förhållanden som råder i det europeiska flyktingmottagandet. Parlamentet lyckades till exempel inte enas om att ensamkommande barn skall undantas Dublinförordningens första asyllandsprincip. Det beskedet kom istället från EU-domstolen. I ett uppmärksammat mål slog domstolen fast att barnets bästa alltid skall råda.

Parlamentet kan inte fortsätta lämna de progressiva besluten åt de byråkratiska institutionerna att ta. Det är dags för parlamentet att se sin politiska plikt. Liksom i den svenska Syrien-inställningen var det juridiska instanser och myndigheter som stod för progressiva beslut. Inte politiken. Vi är övertygade om att detta medför allvarliga humanitära konsekvenser för de hundratusentals flyktingar som varje år nekas inresa och asyl i Europa. Det är nu dags för ett rättighetsbaserat och rättssäkert migrationssystem i Europa.

Vi driver frågan om att säkra lagliga vägar till Europa. Delar av civilsamhället har redan lyft flera möjliga lösningar: asylviseringar så att människor på lagligt sätt kan ta sig till Europa och få sin sak prövad, avskaffat visumkrav i samband med humanitära katastrofer och konflikter, såsom dagens Syrien. Syrien är ett land i krig och att stå tysta vid sidan av då hundratusentals människor dör är inte bara osolidariskt, det är omänskligt.

Talla Alkurdi, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Magnus Nilsson, kandidat för (s) till Europaparlamentet