Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "En svällande stat omyndigförklarar medborgarna"

Maria Larsson, Göran Hägglund och David Lega.
Maria Larsson, Göran Hägglund och David Lega. Bild: Bild: Janerik Henriksson/TT

Dagens ETC

Den som tror att offentliga monopol och skattehöjningar räddar framtidens välfärd har inte förstått de utmaningar som Sverige står inför, skriver David Lega (KD) i en replik på Johan Ehrenbergs ledare.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den som tror att offentliga monopol och skattehöjningar räddar framtidens välfärd har inte förstått de utmaningar som Sverige står inför, skriver David Lega (KD) i en replik på Johan Ehrenbergs ledare den 30 januari.

Den 30 januari skrev Johan Ehrenberg en ledare om civilsamhället som tydligt visar skillnaden i synsätt mellan Kristdemokraterna, som vill ha ett välfärdssamhälle, och vänstern, som vill ha en välfärdsstat. Johan Ehrenberg vill möta 2010-talets utmaningar med 1970-talets politik. Jag menar att det inte finns någon motsättning mellan en stark, gemensamt skattefinansierad välfärd och att underlätta för frivilligorganisationer att hjälpa behövande, tvärtom. Under Kristdemokraternas tid vid makten har resurserna till vård, skola och omsorg ökat, samtidigt som det civila samhället har stärkts.

Regeringen och civilsamhällets sociala aktörer slöt 2008 Överenskommelsen, ett kontrakt mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och de idéburna organisationerna inom det sociala området. I den står tydligt uttalat från alla parter att de ideella krafternas deltagande är ett sätt att utveckla välfärden – inte en besparingsåtgärd.

Ett starkare civilsamhälle behövs för att öka tryggheten, inte för att förstöra den som Johan Ehrenberg påstår. Den som tror att offentliga monopol och skattehöjningar räddar framtidens välfärd har inte förstått de utmaningar som Sverige står inför. Samtidigt som våra förväntningar på välfärden ökar, så ökar också de äldre som andel av befolkningen. Inte minst därför säger Kristdemokraterna att vi måste ta tillvara det bästa från samhällets tre sektorer – civilsamhället, näringslivet och det offentliga. Ett samhälle med balans mellan sektorerna är ett sundare alternativ för oss som inte attraheras av vare sig tanken på utopier eller social ingenjörskonst.

En svällande stat omyndigförklarar medborgarna och kväver deras initiativförmåga. Starka familjer, bra uppväxtvillkor och ett dynamiskt civilsamhälle är grunden för att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Det ger ett välfärdssamhälle. Det är i de frivilliga gemenskaperna vi utvecklas som människor, inte hos myndigheterna.

David Lega (KD)
Andre vice partiledare & kommunalråd i Göteborg

 

Svar direkt/Johan Ehrenberg:

David Lega har en klargörande replik på hur han ser på en politik där alla har samma rättigheter och möjligheter genom gemensamt ägd och styrd omsorg. Han kallar det myndigheters styrning och omyndigförklarande av medborgarna.

Intressant.

Men gemensam och solidarisk välfärd handlar om lika rättigheter och om ägandet, inte om myndighetsstyrning.

Demokratisk styrning är inte omyndigförklarande.

Att däremot låta civilsamhället stå för trygghet och välfärd är att skapa ojämlikhet och orättvisor där vi inte behöver det.

Frivillighet är alltid bra när den är frivillig.

Det är inte civilsamhällets vård om den beror på nedskärningar och personalbrist.

KD har genomfört den största minskningen av omsorgen mätt som andel av BNP sedan krisen 1994-–1996.

Jag vet inte om det är något man verkligen ska skryta över.

Johan Ehrenberg