Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: En human och hållbar migrationspolitik nu!

Bild: Marko Säävälä/TT

Dagens ETC.

Vi sörjer att Socialdemokraterna stundtals använder sig av en retorik som förväntas tilltala väljare som gått till SD. Vi är många gräsrötter i partiet som vill se en valrörelse med solidaritet i fokus, skriver ett flertal socialdemokrater från hela landet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

År 2015 stod dåvarande statsminister Stefan Löfven på Medborgarplatsen i Stockholm och bedyrade att ”mitt Europa bygger inte murar”. Han skickade signalen ut i Europa att människor på flykt var välkomna hit. Många människor lydde också hans råd, och kom till vårt land. 

Sedan kom den politiska tvärvändningen, och en kapplöpning mot botten inleddes. Morgan Johansson och Anders Ygeman tävlar numera med Moderaterna om vem som är hårdast i nyporna och vem som vände först.

Vi har inga problem med att kriminella personer som är medborgare i andra länder utvisas, i de fall de har dömts för brott som ger utvisning. Inte heller har vi något problem med att de som inte har uppehållstillstånd i vårt land utvisas, förutsatt att de har fått en rättssäker prövning av asylskälen. 

Däremot ifrågasätter vi rättssäkerheten i många av de beslut som fattats:

Barnkonventionen åsidosattes när asylansökningarna från barnfamiljer och ensamkommande barn från Afghanistan placerades sist i Migrationsverkets kö 2015.

De årslånga handläggningstiderna på Migrationsverket har gjort att de som kom till vårt land som minderåriga 2015 fick vänta i Migrationsverkets kö tills lagstiftningen skärptes, tills de blev myndiga och möjliga att utvisa. Hann de inte bli myndiga innan utvisningsbeslutet blev många åldersuppskrivna med vetenskapligt tveksamma metoder.

Utvisningsbeslut till Afghanistan fattades så sent som 2021 med hänvisning till internflykt, något som kritiserats av bland andra UNHCR.

Asylutredningarna verkar ha som mål att komma fram till ett utvisningsbeslut. Asylskäl som i Sverige avvisas ger i Frankrike 10 års uppehållstillstånd med flyktingstatus. Sveriges utvisningsbeslut ter sig ofta uppseende­väckande i ett europeiskt perspektiv.

2018 fick drygt hälften av de tjejer och kvinnor från Afghanistan som sökte asyl i Sverige avslag. Denna statistik får oss att skämmas, inte minst eftersom Sverige 2018 hade en feministisk, socialdemokratisk regering vid makten.

Den dag vi ser att Sveriges asylutredningar är rättssäkra, att Barnkonventionen beaktas och att Sverige till fullo lever upp till internationella åtaganden kan vi ställa oss bakom orden att en hållbar migrationspolitik kräver att ett nej skall vara ett nej och leda till utvisning. Men så länge vi fortsätter att se utvisningsbeslut där ett nej borde ha varit ett ja kommer vi att opponera oss emot den politik som jagar papperslösa och som driver utsatta människor in i skuggsamhället.