Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: En akut situation i skolan

ETC Stockholm.

Svenska skolelever halkar efter i internationella jämförelser. Även i Stockholm är siffrorna dystra och lärarna varnar för utvecklingen. Efter åtta år ser vi att Alliansstyret i stadshuset inte fungerar, skriver Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Svenska skolelever halkar efter i internationella jämförelser. Även i Stockholm är siffrorna dystra och lärarna varnar för utvecklingen. Efter åtta år ser vi att Alliansstyret i stadshuset inte fungerar, skriver Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S).

För en tid sedan kom den stora Pisa-mätningen, som mäter kvalitén i skolan mellan OECD-länder. Den visade det som vi har sett i Stockholm under en längre tid, skolans förutsättningar blir allt sämre och våra elever lär sig allt mindre. Sverige ligger nu under OECD-snittet i alla de tre ämnen som studien undersöker. PISA är en nationell mätning, men det finns helt klart fog för oro i Stockholm.

PISA-raset är tyvärr en del av en generell trend vi sett under en längre tid i Stockholm. I korthet kan man säga att mätningen visar att Sverige blivit sämre i OECD, och vi vet att Stockholm har blivit sämre i Sverige. Andelen elever som klarar de nationella proven i matematik i Stockholm har minskat från 91 % 2006 till 86 % idag. Och vi ser allt större skillnader mellan skolor. Det är uppenbart att det behövs en ny politik för att vända trenden.

Vi har fortfarande många bra skolor i Stockholm som levererar goda kunskapsresultat. Men allt fler gör det inte. Skolan är ett område där staden lappar och lagar för att hjälpligt klara situationen. Men jag träffar allt fler oroliga föräldrar, och allt fler lärare och rektorer som vill slå larm. Vi närmar oss en akut situation.

Och det förvånar mig mycket att stadens borgerliga ledning i det här läget inte tar tag i saken. Istället lägger de en budget där skolan snarare hamnar i skymundan. Vi måste göra något innan det är för sent. Resultaten sjunker. Alltfler lärare funderar på att sluta och i de skolor som har det svårast så lämnar alltfler elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Jag är rätt säker på att Sten Nordin och de andra som styrt i Stockholm i snart åtta år hade höga ambitioner för skolan när de kom till makten. Men efter åtta år ser vi alla att deras politik inte fungerar. 

För ett tag sedan genomförde vi den största enkät som gjorts bland lärare i Stockholm. Det gjorde vi för att få höra vad de som vet mest om skolan – lärarna – tycker. Vi frågade om skolans kvalitet och om på vilket sätt skolan kan bli bättre. Mer än 1 600 lärare svarade. Svaren i sig är oroväckande:

• 81 procent av lärarna i enkäten uppger att de någon eller flera gånger funderat på att sluta som lärare i Stockholms stad.

• 74 procent av lärarna i enkäten anser att den egna verksamheten fått mindre ekonomiska resurser de senaste fem åren.

• 88 procent av lärarna i enkäten anser att läraryrkets status försämrats under senare år.

• 99 procent av lärarna i enkäten uppger att insatser för minskad administration skulle bidra positivt till resultaten.

•  91 procent av lärarna i enkäten anser att insatser för att skapa mindre klasser skulle bidra till bättre resultat.

Vi socialdemokrater vet att det går att göra det som vi gjorde mellan 2002 och 2006 då kunskapsresultaten höjdes i Stockholms skolor. Samtidigt måste vi vara på det klara med att situationen idag - med sjunkande generella resultat, ökande klyftor och sämre baskunskaper - är allvarligare än 2002.

Vi vill satsa på ökad lärartäthet och ge mer frihet för rektorer att sätta löner för att attrahera de bästa lärarna, vilket är jätteviktigt för skolor med större behov. Vi vill investera i mindre klasser, så att lärarna får tid att ge varje elev rätt stöd. Vi vill erbjuda sommarskola och extraundervisning för dem som behöver redan från första klass. Skolan är den politiska fråga som oroar mig allra mest. Och här finns kanske det tydligaste valet du som väljare kan göra nästa år. 

 

Karin Wanngård
oppositionsborgarråd (S)

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00