Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Elever ska behandlas rättvist

”Skolan ska självklart vara en plats för alla, där eleverna ska känna sig trygga och bli rättvist behandlade”, skriver debattören.
”Skolan ska självklart vara en plats för alla, där eleverna ska känna sig trygga och bli rättvist behandlade”, skriver debattören. Bild: Bild: PIXABAY

ETC Örebro.

Jag vill skapa en stad där elever möts, oavsett etnisk bakgrund. Ingen elev ska missgynnas på grund av sitt namn, skriver kommunalrådet Jessica Ekerbring (S) till Faisa Maxamed som i ETC Örebro #46 skrev om hur barn från Vivalla diskrimineras på olika skolor i Örebro kommun.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Det är mycket viktigt att prata om skolsegregationen ur flera olika perspektiv på det sätt som Faisa Maxamed gör. Segregation handlar inte bara om när elever med invandrarbakgrund eller socioekonomiskt svaga bor i samma område, utan vi ser att villaområden där den stora majoriteten har svensk bakgrund och är socioekonomisk starka är minst lika segregerade områden.

Örebro är en segregerad stad, och detta visar sig så klart också i skolorna. Vi ser tyvärr också att skolsegregationen har ökat ytterligare som en effekt av det fria skolvalet. Vi försöker på olika sätt att motverka de här effekterna så gott vi kan från kommunens sida.

Förändringen vi gjorde i Vivalla är främst en satsning för att eleverna ska kunna nå högre resultat och ökad måluppfyllelse. Jag vill skapa en stad där elever möts, oavsett etnisk bakgrund, och lär av varandra, därför ser jag detta som ett steg för att se till att alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. Jag tror att vi i framtiden behöver göra liknande insatser i våra socioekonomiskt starkare områden för att se till att barn och elever med olika bakgrund får träffas tidigare och lära av varandra.

Det du beskriver har hänt dina barn på deras skola låter fullkomligt oacceptabelt i mina öron. Ingen elev ska missgynnas på grund av sitt namn, det är inget annat än diskriminering och behöver tas upp omgående med rektorn för skolan där dina barn går om du inte redan gjort det. Jag har sett till att berörd förvaltningschef och verksamhetschef har fått läsa din insändare för att kunna se över om det är något som vi från kommunens sida har kunnat påverka.

Vi ska fortsätta att arbeta mot diskriminering i skolan. Det är ett arbete som måste ske både i lärarnas arbete mot eleverna och i rektorernas arbete mot lärarna. Skolan ska självklart vara en plats för alla, där eleverna ska känna sig trygga och bli rättvist behandlade.

 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00