Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: “Du ska inte tro det blir jämställdhet, ifall inte nån sätter fart”

Carina Örgård (V), Helén Eliasson (S), Madeleine Jonsson (MP).

Carina Örgård (V), Helén Eliasson (S), Madeleine Jonsson (MP).

Bild: Press

Dagens ETC

Feminism är inte en sakfråga. Vårt jämställdhetsarbete i Västra Götalandsregionen är livsviktigt och vi i RödGrön Ledning håller våra vallöften, skriver företrädare för S, V och MP i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Många av Sveriges regioner jobbar med jämställdhetsfrågor, men inte alls i den takt det krävs för att uppnå jämställdhet. UN Women rapporterar att det kommer ta 286 år innan vi har ett jämställt rättssystem utan könsdiskriminerande lagar. Vi som feministisk regionledning ser därför att det är högst angeläget att snabba på arbetet på vårt håll, och hoppas att andra regioner tar efter. Vi tar nu ett helhetsgrepp för ett mer jämlikt och jämställt Västra Götaland, vilket skapar en tillgänglig och attraktiv region för alla invånare.

Förlossningsvård har sedan länge tvingats till kortsiktiga lösningar i kriser med tillfälliga lönetillägg och personal som hoppar mellan verksamheter i jakt på rimligare arbetsmiljö. Vi i RödGrön Ledning satsar på ett långsiktigt hållbart arbete för att kunna anställa fler barnmorskor och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Med målet om en barnmorska per födande i aktiv fas ser vi goda möjligheter för en ökad trygghet för både medarbetare och födande. Vi har precis satsat 25 miljoner kronor på detta, vilket motsvarar 29 fler kollegor. Detta kommer vi att följa upp med det dubbla nästa år och 75 miljoner till året efter. Genom att lyssna på de födande och hur professionen vill arbeta kan vi tillsammans bygga en trygg, hållbar förlossningsvård där personalen trivs och vill arbeta kvar. Så stoppar vi personalkarusellen och skapar en trygg miljö för de födande.

Mäns våld mot kvinnor är ett växande problem, eftersom män inte slutar utöva våld mot kvinnor. Alla chefer och medarbetare i Västra Götaland ska sedan årsskiftet utbildas för att kunna fråga om våld, både vid medarbetarsamtal och i möten med patienter. Vi vill dessutom att hela regionen arbetar enligt Islandsmodellen, med snabb samverkan mellan polis och socialtjänst när det finns risk att barn far illa.  

Idag erbjuder enbart Göteborg specialiserad vård för personer utsatta för sexuellt våld. Vi måste säkerställa att den som utsatts för sexuella övergrepp och andra traumatiserande händelser får tillgång till rätt behandling och bemötande, oavsett var hen bor i regionen.

Feminism är inte en sakfråga, det genomsyrar allt vi gör. En viktig del i vår feministiska regionpolitik är vår låglönesatsning, där vi höjt lönerna för de som tjänat i snitt 26 500kr/månad före skatt. Att erbjuda våra medarbetare rimliga löner, där alla kan leva på sin lön är en självklarhet, speciellt i det hårda ekonomiska läget vi har idag, med kris, krig och inflation.

Generellt tar kvinnor ett större ansvar för klimatarbetet. Det är fler kvinnor som reser kollektivt eller cyklar i vardagen, och globalt är det kvinnor som drabbas hårdast av ett allt varmare klimat. Därför är ett offensivt klimatarbete i Västra Götalandsregionen viktigt inte bara kvinnor i Västsverige utan för kvinnor i alla länder och vi vill använda koldioxidbudgeten för att ta långsiktigt hållbara beslut för vår region.

Vi går före i jämställdhetsarbetet och ser fram emot att se andra regioner och kommuner att ta efter. Kvinna, Liv, Frihet ekar från den iranska revolutionen. Den kampen är även vår. Internationella kvinnodagen är en dag om året då frågorna uppmärksammas – den dagen, och alla andra dagar, går vi i RödGrön Ledning från ord till handling och verkställer.