Hoppa till innehållet

Klimatkrisen

Debatt: Du kan göra en insats nästa gång du tankar

Bild: TT

Dagens ETC

Det är lätt att glömma att vi alla som individer har eget ansvar att göra vad vi kan. Som att vid pump kompensera för regeringens sänkta reduktionsplikt, skriver debattören.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Varför är svenska folket så passivt? Medan klimatförändringarnas konsekvenser blir alltmer påtagliga med extremväder som ger skyfall, översvämningar, stormar och bränder kommer vår nuvarande regering med förslag som ökar utsläppen av koldioxid då vi istället borde minska dem. 

Vi vet att vi är på väg mot vår civilisations undergång om vi inte förändrar vårt beteende. Ändå blir det inga stora protester. Men vi måste engagera oss nu för att ha en chans att rädda klimatet.

Det är lätt att glömma att vi alla som individer eller som företag har eget ansvar att göra vad vi kan. Vi förlitar oss på att en förnuftig ledning ska besluta om de stora systemlösningarna som ska förändra situationen till det bättre. När inte detta sker måste vi engagera oss personligt. Vi kan ändra vår livsföring, konsumera mindre av allt, äta mindre kött och mera vegetariskt – men det är framför allt inom transportsektorn vi har stora möjligheter att agera så att vi minskar utsläppen. 

Det finns visserligen ställen i landet där man behöver ha bil men i tättbebyggda områden tar många bilen av ren bekvämlighet. Det går att minska onödig trafik genom att resa mindre, att anlita kollektivtrafik mer, genom samåkning, bilpooler och med mer cykling med eller utan elektrisk hjälpmotor. 

Alla kan inte köpa elektriska bilar med noll utsläpp men de flesta bilar kan köras på förnybart drivmedel, helt eller delvis. Regeringens förslag att minska reduktionsplikten är huvudlöst men kan motverkas genom att drivmedelsföretag fortsätter att leverera drivmedel med förnybara tillsatser på nuvarande nivå. De skulle åtminstone kunna på ett bättre sätt marknadsföra förnybart bränsle och göra det mer tillgängligt.

Vem har inte råd med det för att bidra till att rädda världen? 

För den enskilda kunden är det lätt att vid tankning bibehålla den nivå på inblandning som reduktionsplikten innebar innan den sänktes. Man kan själv blanda med förnybart bränsle. Om man till exempel blandar i en fjärdedel HVO100 i diesel uppnår man samma inblandning, 31 procent, som vi hade förra året. Med dagens drivmedelspriser skulle det bli cirka 76 öre dyrare per liter. Vem har inte råd med det för att bidra till att rädda världen? Inte heller att fylla med enbart HVO100 är längre så dyrt. I maj 2024 är prisskillnaden inte mer är 3,05 kronor/liter.

Det är inte första gången i historien vi tvingats till mindre bilåkning. Under Suez-krisen 1956 var det förbud mot privat bilkörning under veckohelgerna. Under oljekrisen 1974 ransonerades drivmedel kraftigt under ett några månader. Vi överlevde. Det gjorde vi också under andra världskriget då bristen på drivmedel var nästan total. Under en kris finner man alltid på nya lösningar. Och vi är nu i en kris. När nu inte regeringen kommer med restriktioner eller andra åtgärder för att minska utsläppen måste vi själva agera.

Det finns beundransvärda aktivister och det behövs flera sådana. Allmänheten måste på alla sätt och genom alla tillgängliga medier göras uppmärksam på konsekvenserna av att fortsätta leva som vi nu gör. Hela befolkningen måste genom demonstrationer och kampanjer ges den sanna bilden av vår kritiska situation och aktiveras att göra insatser för att rädda klimatet. 

Om vi alla som individer hjälps åt skulle vi kunna åstadkomma stordåd istället för att låta oss ledas mot avgrunden av en regering som förlitar sig på framtida oprövade högteknologiska lösningar och som inte ens lyssnar till näringslivets synpunkter.

Ämnen i artikeln