Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Det räcker inte med elbilar

Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Om klimatmålen ska nås räcker det inte med nya sorters bilar. Bilarna måste också bli färre för att få transporter som är energi-, material- och yteffektiva. Städerna måste ställa om, skriver språkrörskandidaten Märta Stenevi (MP) med flera.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Där utsläppen är störst behöver förändringen börja. Transportsektorn står idag för en stor del av Sverige utsläpp, men är också en de av lägst hängande frukterna. Om den politiska viljan finns är det väldigt mycket som går att göra för att kapa utsläppen. Trots det går omställningen för långsamt och en konstruerad konflikt mellan stad och land har fått fäste. 

Det är en falsk motsättning. Olika lösningar behövs för olika delar av landet. Det är dags att peka på såväl skillnader som likheter och börja rikta in sig på de åtgärder som krävs för att klara klimatet och samtidigt skapa goda förutsättningar för att leva, arbeta och bo i hela landet. 

Där det är stora avstånd och få människor är bilen ett utmärkt färdmedel, om den drivs utan skadliga utsläpp. Men om klimatmålen ska nås räcker det inte med nya sorters bilar. Bilarna måste också bli färre för att få transporter som är energi-, material- och yteffektiva, och det är i städerna den stora minskningen måste ske. Det är hög tid att ta nya steg i trafikpolitiken:

Hållbar biltrafik innebär färre bilar - med start i städerna. Omställningen av våra transporter kräver att städerna måste går före. Sätt ett skarpt slutdatum för fossilbilar i våra städer samtidigt som vi ökar takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur även i hemmen. Med elmotorerna flyttar macken hem till husväggen.

Sänkta hastigheter runt människor. På vägarna i och runt tätbefolkade områden skulle en sänkning av hastigheterna i ett slag minska både utsläppen, bullernivåerna och rädda liv. Sänk bashastigheten till 30km/h och begränsa hastigheten på motorvägarna runt våra stora städer till 90km/h.

Stopp för storskaliga motorvägsprojekt. Att fortsätta bygga stora motorvägar runt storstäderna, där den mest utbyggda kollektivtrafiken finns, är däremot inte försvarbart mitt i en klimatkris. Sänk istället hastigheterna för bättre framkomlighet och satsa pengarna som frigörs på spårbunden kollektivtrafik och kraftig utbyggnad av infrastruktur för cykel - i hela landet. 

 

Prioritera säkerheten i vägunderhållet. I stora delar av vårt land är vägar den enda och därmed helt nödvändiga infrastrukturen. Här måste vägunderhållet fungera och en kontinuerlig uppdatering av säkerheten göras. Istället för att bygga ut enorma asfaltsöknar i städerna kan vi bygga säkra och trygga vägar där de behövs. På tok för många människor mister livet i trafiken varje år - där man behöver köra bil ska man kunna göra det säkert.

Våra barn ska kunna cykla i hela landet. Det tar emot att släppa ut barn i bilkaoset i storstäderna, eller ensamma längs en oskyddad vägren på en 90-väg. Vi har alldeles för länge prioriterat biltrafik framför alla andra trafikslag, med effekten att infrastrukturen för cykel är gravt eftersatt. Nu behövs fler och mer attraktiva cykelbanor runt och i alla tätorter, och bilfria zoner runt skolorna. Barn ska kunna ska kunna ta sig fram för egen maskin och ungdomar ta sig runt själva. Det är inte bara en klimatfråga - det är en frihets- och jämlikhetsfråga för den uppväxande generationen att slippa behöva skjuts till kompisar.

Sluta subventionera parkeringen. I städer är mark hårdvaluta och nybyggda bostäder kostar skjortan när marken är åtråvärd. Samtidigt subventioneras markanvändning för bilar när parkeringsavgifterna ligger långt från marknadsvärdet. Kommunerna måste få större möjligheter att styra markanvändningen för alla invånares bästa genom att införa trängselavgifter och skarpare verktyg för parkeringsavgifter.

Underlätta vardagspusslet i hela landet. Att göra plats för handel och rekreation i tätorterna hjälper stadskärnor och byar att konkurrera med köpladorna som driver fram ett beroende av bil för att göra det minsta ärende. Utanför tätorterna vill vi stimulera utbyggnaden av serviceboxar och obemannade utlämningsställen för underlätta livspusslet och slippa långa resor i onödan. 

Slopa reseavdragen till bilar i städerna. Där det finns bra möjligheter till kollektivtrafik, eller avstånd som går att cykla, är det orimligt att subventionera biltrafik mitt i pågående klimatkris. Om reseavdragen ska vara försvarbara måste de styra mot hållbara trafikslag och prioritera kollektivtrafik och cykel före bil överallt där det är möjligt. Det finns inget som motiverar att vi med gemensamma resurser ska subventionera körandet av flera ton tunga bilar mitt i stan. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Genom rätt åtgärd på rätt ställe kan vi bygga ett hållbart samhälle för alla, var man än valt att bosätta sig. I våra städer har vi alla möjligheter att ställa om resandet, sänka utsläppen och samtidigt bygga städer som är bra miljöer att växa upp i och åldras i. 

Det samhället byggs inte i en handvändning och det finns inga genvägar till en omställning som är på riktigt. Men det går, och det är dags att börja nu. 

////

Märta Stenevi

språkrörskandidat (MP)
Daniel Helldén (MP)

gruppledare och borgarråd i Stockholms stad

Karin Pleijel (MP)

gruppledare och kommunalråd i Göteborg

Stefana Hoti (MP)

partiföreträdare i Malmö