Replik. .

2020-01-09 16:10
Foto: Anders Wiklund/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Det enda Johan Berg avslöjar är sin egen okunskap

Arbetsförmedlaren Johan Berg blandar ihop korten i ett försök att misskreditera sajten Arbetsmarknad.se och hävda att den politiserar debatten om Arbetsförmedlingen. Det skriver Björn Elmqvist och Mattias Elm i en replik på artikeln ”Sluta snacka mytbildning – när vi själva sprider myter om AF”.

Vi startade sajten Arbetsmarknad.se då vi ansåg att Arbetsförmedlingen själva var dåliga på att redovisa fakta samt att debatten om arbetsmarknadsfrågor inte sällan fördes med felaktig information. Sajten drivs ideellt och finansieras helt av egna medel.

Av all information och artiklar som ligger på sajten riktar Johan Berg sin kritik mot två saker. Först och främst gäller det artikeln ”Sju myter om Arbetsförmedlingsreformen” från den 10 december. Berg hänvisar här till att det skulle saknas forskningsstöd för att säga att privata utförare är effektivare än offentliga. Johan Berg verkar dock inte ha läst artikeln särskilt noggrant då vi inte heller påstår detta. Vad vi skriver är att en jämförelse mellan privata och offentliga utförare inte låter sig göras, utan helt och hållet beror på hur system med privata utförare konstrueras. I artikeln pekar vi på de länder som genomfört konstandseffektiva privatiseringar och på de forskare som faktiskt hävdar att det uppnås med väl konstruerade incitament. Att Johan Berg påpekar att professor Dan Finn, en av de tre experter vi hänvisar till, har citerats av Svenskt näringsliv kan knappast diskvalificera denne från att tas upp som exempel.

Den andra frågan som Johan Berg tar upp är den artikel som vi publicerade 2018 om att 1,4 procent av externrekryteringarna förmedlas av Arbetsförmedlingens personal. Siffran bygger på data från SCB, och källan är densamma som Johan Berg tidigare själv har använt i debattinlägg.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Efter att Johan Berg varit i kontakt med oss har vi självklart kontrollerat med SCB om hans påståenden stämmer. Johan Berg uppger att han fått information från SCB om att privata aktörer ska räknas in i svarsalternativet ”Arbetsförmedlingens personal”. Att detta är SCB:s uppfattning stämmer inte.

Vad som räknas till respektive svarsalternativ är en tolkningsfråga, men givet att ett annat svarsalternativ i samma fråga är ”Privat eller facklig arbetsförmedling” är det rimligt att ”Arbetsförmedlingens personal” innebär just Arbetsförmedlingens personal. Johan Berg kan förstås göra en annan tolkning, men att SCB skulle ha uppgivit att hans tolkning är den korrekta är en direkt osanning.

Johan Berg uppger sig tidigare ha avslöjat ”osanningar som sprids om AF” och rackar ner på andra som han menar far med osanning. Vill Johan Berg föra debatt med ett sådant högt tonläge bör han rannsaka det sätt på vilket han själv använder och tolkar information.

Hela idén med Arbetsmarknad.se är att göra debatten om arbetsmarknaden mer kunskapsbaserad och nyanserad. Det är personer som Johan Berg som gör detta nödvändigt.

Björn Elmqvist & Mattias Elm 
Arbetsmarknad.se